-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1372)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1366)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(930)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(828)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(761)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(701)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(660)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42413 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ذي القرنين كه بود؟
در مورد شخصيت او اختلاف است. بيشتر روايات برآنند كه از جنس بشر بوده و در برخي از روايات آمده كه فرشته اي آسماني بوده و خداوند او را بر زمين نازل كرده و هرگونه سبب و وسيله اي در اختيارش گذاشته بود. در مورد سمت او نيز اختلاف است، اكر روايات ذوالقرنين را بنده اي از بندگان صالح خدا مي دانند كه خدا را دوست مي داشت و خدا هم به او محبت داشت و در حقش خيرخواهي نمود. برخي روايات نيز بيانگر اين نكته است كه وي محدث بوده يعني ملائكه با او رفت و آمد داشته و با آنها گفت وگو مي كرده است. در پاره اي روايات نيز گفته شده كه او پيغمبر بوده است. در باب اسم او تاريخ زندگاني او نيز روايات گوناگوني مطرح شده است. برخي گفته اند ذوالقرنين يكي از پادشاهان چين به نام «شين هوانك تي» بوده كه ديوار چين را بنا نهاده است. اما براساس آيات قرآن وداستان ذوالقرنين [نگا: كهف، آيه 83 به بعد ]مشخصات ذوالقرنين بر اين شخص تطبيق نمي كند. بعضي گفته اند كه او يكي از پادشاهان آشور بوده است ولي با آيات قرآن مطابق نيست. پاره اي مدعي اند وي فريدون بن اتقيان بن جمشيد پنجمين پادشاه پيشدادي ايران زمين بوده است ولي تاريخ اين مطلب را تصديق نمي كند. عده اي ديگر برآنند كه ذوالقرنين همان اسكندر مقدوني است. اما اوصافي كه قرآن براي ذوالقرنين شمارش كرده تاريخ براي اسكندر مقدوني مسلم ندانسته بلكه آنها را انكار مي كند مثلاً قرآن كريم مي فرمايد: ذوالقرنين مردي مؤمن به خدا و روز جزا بوده و خلاصه دين توحيد داشته است در حالي كه اسكندر مقدوني وثني و صائبي ها بوده است. نيز قرآن كريم ذوالقرنين را به عدالت و عمل صالح توصيف فرمود، اما تاريخ براي اسكندر مقدوني خلاف اين مطلب را گزارش كرده است و.. گروهي گفته اند ذوالقرنين همان كورش يكي از پادشاهان هخامنشي در فارس است كه در سال هاي 539 - 560 قبل از ميلاد مي زيسته است. مرحوم علامه طباطبايي مدعي اند كه اوصافي كه براي ذوالقرنين در قرآن مطرح شده است براساس منابع موثق تاريخي با اين شخصيت مطابقت دارد [براي اطلاع تفصيلي از ذوالقرنين نگا: ترجمه الميزان، ج 13، صص 544 - 511، نشر دفتر انتشارات اسلامي قم ].

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.