-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1371)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(827)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(759)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(701)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(657)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42427 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا حضرت علي(ع) زيادابن ابيه كه مجهول الهويه بود را به حكمراني قسمتي از ايران فرستادند؟
اول: مي دانيم از نظر شرعي اگر زني كه داراي شوهر است بچه اي به دنيا بياوردآن كودك منسوب به شوهر و از آن شوهر است اگر چه زن اهل فسق و فجور و بغي بوده باشد و اين قانون شرعي مستند به روايتي از پيامبر گرامي اسلام است {Hالولد للفراش و للعاهر الحجرH}؛ {Mفرزند از آن شوهر است و بهره شخص زناكار تنها سنگ و مجازات است M}» امام حسين(ع) در نامه به معاويه در همين باره به همين گفتار پيامبر استناد نموده است، (نك: تاريخ سياسي اسلام، ج 2، ص 448). آري اگر شوهر آن كودك را از خود نداند بايد از طريق شرعي و به طور رسمي او را از خود نفي كند. سميه مادر زياد همسر عبيد ثقفي بود و در عين اين كه شوهر داشت اهل فسق و فجور بود. بنابراين فرزندي كه به دنيا آورده است از آن عبيد خواهد بود. الحاق زياد به ابوسفيان براساس گفته و ادعاي ابوسفيان بود كه دليل و مدرك به حساب نمي آيد و معلوم نيست از اساس گفته او صحيح باشد، {V(نك: نامه 40 نهج البلاغه)V}. دوم: آيا زياد عامل مستقيم حضرت بود يا از طرف ابن عباس اعزام گرديد؟ از تاريخ طبري (ج 5، ص 137) گفتار رضي در نهج البلاغه (صدر نامه 20) نظر دوم به دست مي آيد. سوم: از نهج البلاغه چيزي كه دلالت بر رضايت از زياد نمايد به دست نمي آيد (نامه شماره 20) كه در تهديد او است (نامه شماره 21) در مذمت اوست. با توجه به نقل هاي ديگر اين نامه و شأن صدور آن، {V(نك: شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 16، ص 196 و تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 202)V}. نامه شماره 44 نيز در برحذر داشتن و تذكر دادن به او است. دليلي هم در دست نيست كه امام مجتبي و يا حضرت امير از او رضايت داشته باشند بلكه قرائت برخلاف اين گمان است. چهارم: اما اين كه چرا حضرت از آدمي مانند زياد استفاده كرده و به او كاري سپرده شده است؟ گرچه زياد خالي از سوء سابقه نبود، انكار شهادت در زمان عمر به اشاره او [نك: تاريخ سياسي اسلام، رسول جعفريان، ج 2، ص 73 و تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 146 و تاريخ طبري، ج 4، ص 69] اما در زمان حضرت خيانت و جنايت آشكاري از او نقل نشده است. حضرت نيز كه نمي تواند قصاص قبل از جنايت نمايد! به علاوه حضرت امير(ع) به طور جدي در امر مديريت سياسي سرزمين اسلامي نيازمند به افرادي بود كه از اين مهم برآيند و اعزام زياد (ولو از طرف ابن عباس) پس از اين بود كه ديگران نتوانسته بودند مشكل سياسي آن منطقه را برطرف نمايند [در اين نوشتار از موسوعة الامام علي بن ابيطالب في الكتاب والسنة والتاريخ، محمد ري شهري، مركز بحوث دارالحديث، الطبعة الاولي 1421، استفاده كرده ايم ].

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.