-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4248 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در باب جملات شريفي چون علي اللهي، زينب اللهي، حسين اللهي و ... توضيح فرماييد؟با پوزش فراوان از تأخير در ارسال پاسخ سؤال شما!

آنچه در تاريخ فرقه ها نامي از آن ذكر شده است فرقه علي اللهي است و ما فرقه هاي زينب اللهي و حسين اللهي نداريم بلكه اينها را برخي از افراد از خود جعل كرده اند.

اما علي اللهي نام يكي از فرق غلاه (يعني گروهي كه در مورد علي (ع) بسيار غلو كرده اند، است كه علي (ع) را خدا مي دانند و در نقاط مختلف بنامهاي ديگر چون اصل حق و غيره نيز مي خوانند.

درباره اصل و ريشه اين فرقه نظرات مختلفي است كه مهمترين آنها اين است كه آنان را يك فرقه سياسي مي دانند كه ايرانيان متعصب به منظور ويران كردن بنيان اسلام اين فرقه را تشكيل داده اند و بعضي اجداد آنان را مسيحي يا ارمني و آشوري مي دانند ولي خود آنها مي گويند كه فرقه اي از ريشه اثنا عشريه و يكي از هفده سلسله عرفا به شمار مي آيند.

و چون اين فرقه به علي بن ابي طالب (ع) منسوبند و علي مظهر حق است آنها را اهل حق مي نامند. آنان اولين تجلي تام و تمام را در علي (ع) مي دانند و دومين تجلي تام را در سلطان اسحاق نوه امام موسي بن جعفر (ع) دانند و او را مظهر علي (ع) خوانند و بر او معجزات و كرامات زياد مي شمارند. و منشاء بسياري از عادات و آداب آنان وقايعي است كه بر اين سلطان اسحاق گذشته آنها براي خود معتقدات و آدابي دارند از آن جمله:

1ـ روزه ساليانه و جشن خداوندگار كه روزه آن سه روز و سه شب طول مي كشد و در پايان روز سوم يعني شب چهارم با آداب مخصوصي روزه خود را مي شكنند و با صرف شام حق افطار مي كنند و اين شام را بمنزله جشني است جشن خداوندگار مي نامند.

2ـ نياز يكي از پايه هاي معتقدات علي الهيان نياز يا كردار است و آن اين است كه هر كس بايد در عرض هفته يك بار و هر ماه يكبار و هر فصل و سالي يكبار قرباني كند و اين قرباني بر حسب توانايي اشخاص گاو يا گوسفند يا خروس يا ناني مخصوص و يا حتي يك دانه گردو مي تواند باشد.

3ـ نماز را بخوانند و به جاي آن همان نياز دارند و گويند چون نماز بايد با حضور قلب باشد و آن كمتر حاصل شود. بنابراين نماز خواندن بي فايده است و گفته شده كه ريشه ترك نماز آنان اين است كه پيشوايان آنان ادعا مي كرده كه اشراقهايي بر آنها شده و در نتيجه به حق واصل شده اند و ديگر نماز خواندن براي آنها كار عبثي بوده و آنان به اقتدا به پيشوايان خود نماز را ترك گفتند.

4ـ آنان تعدد زوجات و طلاق را حرام دانسته مگر اينكه فاحشه روشني از آن سر زند.

5ـ در خوردنيها و نوشيدنيها محرمات ندارند و از خودرن گوشت خوك و نوشيدن شراب اجتناب نكنند.

6ـ سبيل گذاشتن را واجب دانسته و زدن آن را گناهي بزرگ شمارند.

7ـ اين قوم در دنيا هيچ كس را بد ندانند و هيچ فرقه اي را سلب و لعن نكنند. از اين رو شيطان را نيز بد نگويند و گويند كه وي رانده خالق است نه رانده مخلوق.

و در مورد مؤسس اين فرقه بحثهاي زيادي است عده زيادي مؤسس آن را عبد الله بن سبا دانسته كه در زمان خود حضرت علي (ع) ادعا كرد كه علي (ع) خداست و خودش پيامبر است.

براي اطلاع بيشتر به كتاب عبد الله سبا واقعيت با افسانه مراجعه كنيد.منابع و مآخذ:

معارف و معاريف، سيد مصطفي حسيني دشتي، ج7، ص487

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.