-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7324)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1373)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1367)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(930)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(828)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(763)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(703)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(666)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42552 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا معاويه از كاتبان وحي بوده است ؟
يـكـي از عواملي كه به حفظ و صيانت قرآن كريم از تحريف كمك كرد , كتابت وحي بود.به همين جـهت پيامبر گرامي اسلام (ص ) از همان آغاز نزول وحي اهتمام فراواني به نگارش وحي داشت و از طرفي در صدر اسلام عده معدودي كتابت مي دانستند و از ميان آنان پيامبر خدا (ص ) عده اي را معين نمود كه به آنان كتاب وحي مي گفتند . (1)از ميان اين افراد , عده اي بيش از ديگران موفق و از اهـمـيـت زيادي برخوردارند ,مانند علي بن ابي طالب (ع ) و زيد بن ثابت كه بيش از ديگران مـلازم پـيـامبر (ص )بوده اند . (2) اولين كتاب وحي در مكه , عبداللّه بن سعد ابي سرح است و در مـديـنـه ابي بن كعب مي باشد كه به جاي او زيد بن ثابت كتابت وحي را به عهده داشته است . (3) دربـاره مـعاويه بن ابي سفيان , كتب تاريخ او را از كتاب پيامبر (ص )نوشته اند . طبري در اين باره مـي نـويـسـد : ( و كـتـب له معاويه بن ابي سفيان و حنظله ان سيدي ) ولي مشخص نكرده چه را مـي نوشته اند (4) و نيز در جاي ديگر آورده است :حضرت علي (ع ) و عثمان وحي را مي نوشتند و در غـيـاب آنـان ابـي بـن كعب و زيد بن ثابت مي نوشتند و خالد بن سعيد و معاويه بن ابي سفيان كـاتـبـان حوائج و مشكلات در نزدخود حضرت بوده اند و عبداللّه بن ارقم گاهي اوقات نامه هاي حـضـرت را بـه پادشاهان مي نوشته است . (5) در اسدالغابه هم آمده است كه او براي پيامبر (ص ) مـي نـوشـتـه اسـت و مـتـذكر نشده است كه چه را مي نوشته است , ( وحي يا حوائج را ) , (6) در صـحـيـح مـسـلـم حديثي است كه ابن عباس براي ابوسفيان چند چيز را از پيامبر (ص ) خواست وحـضـرت رسـول (ص ) نيز با آنها موافقت كرد كه يكي از آنها اين بود : ( و معاويه تجعله كاتبا بين يـديك ) (7) كه براي معاويه كاتب بودن را تقاضا كرده است , ولي روشن است منظور كتابت وحي نـبوده است . ابن ابي الحديد هم كاتب وحي بودن معاويه را مشكوك مي داند و مي گويد : اختلاف در چـگونه كاتب بودن اوست و آنچه كه محققان سيره بر آن هستند , اين است كه وحي را علي بن ابـيـطـالـب و زيد بن ثابت و زيد بن ارقم مي نوشته اند و حنظله بن الربيع و معاويه ابن ابي سفيان نـامـه هـاي پـيـامبر(ص )به ملوك و قبايل و نامه هاي حوايج مردم و اموال و صدقات و تقسيم آنها رامـي نوشته اند . (8)البته ابوسفيان و معاويه طبق آنچه كه كتب تاريخ نوشته اند از ( مولفه قلوبهم )مي باشند و در فتح مكه , سال هشتم هجرت , اسلام آوردند كه سه سال قبل از رحلت پيامبر(ص ) مي شود , بنابراين نمي توان معاويه را از كاتبان وحي به معناي مصطلح آن به حساب آورد , علاوه بر آن در كتب تاريخ هم به آن تصريح نشده است و حق همان است كه بيشتر كتب تاريخ به آن اشاره و تصريح نموده اند كه او كاتب حوايج نزد رسول خدا (ص ) بوده است , زيرا كاتب وحي بودن با رعايت امـانـت فـضـل است و براي كساني ,مانند ابي سرح كه آيات الهي را به تمسخر مي گرفتند , اتمام حـجـت اسـت , نـه اينكه براي او فضلي محسوب شود , از اين رو برخي از بزرگان درباره انتخاب بعضي افرادبراي كتابت وحي با علم به عدم امانتداري آنان تصريح نموده اند . (9)

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- دكـتـر عبد الصبور شاهين , ص 54, حياه اللغه العربيه , ص 62, زنجاني , تاريخ القرآن , ص 42 ط بـيـروت .2- دكـتـر عبدالمنصور شاهين , ص 164, فهرست ابن نديم , ص 41.3- موقف القرآن من الـمـشـركـين بمكه , ص 54 به نقل از عمد

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.