-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7330)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1491)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1376)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1376)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(937)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(881)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(767)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(679)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42562 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا معجزاتي كه در كتاب حق اليقين مرحوم مجلسي درباره ي پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) نقل شده صحت دارد؟
براساس دليلهاي قطعي از آيات قرآن و روايات مسلم، پيامبر اسلام و امامان((عليهم السلام)) از يك قدرت فوق العاده اي از ناحيه ي خداوند برخوردار بوده اند و خداوند متعال به آنان قدرت تصرف در امر جهان را داده است. بر همين اساس آنان داراي معجزاتي هم بودند و بزرگ ترين معجزه ي پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) همين قرآن مجيد است كه همچنان زنده و جاويدان مي باشد كه با پيشرفت علم و دانش شكوه و عظمت آن روزافزون مي شود و اسرار و رازهاي آن روزبه روز روشن تر مي گردد. بايد توجه داشت كه معجزات پيامبر((صلي الله عليه وآله)) در انحصار قران نيست آن گرامي معجزات بسيار ديگري داشته است ولي براي اثبات معجزاتي كه آن حضرت داشته لازم است دليل محكمي داشته باشيم تا بتوانيم به صدور آن معجزات از آن حضرت عقيده پيدا كنيم. معجزاتي كه مرحوم علامه ي مجلسي در كتاب حق اليقين ياد آور شده و در ضمن احاديثي آمده است و برخي از آنها قطعي و مسلم است و ترديدي در آن راه ندارد مانند شق القمر و آگاهي آن حضرت از تمام لغات و تسبيح سنگ ريزه در دست وي ولي قسمتي از آنها هم از نظر ما مدرك قطعي و قابل اعتمادي ندارد. در قرآن مجيد آمده است كه «قل انما انا بشر مثلكم يوحي الي ; بگو جز اين نيست كه من بشري هستم مانند شما كه بر من وحي مي شود». ممكن است منظور مانند بودن در بشريت باشد و اين دفع پندار مشركان است كه مي گفتند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) بايد جن ملك و فرشته باشد گواه، اين كه پيامبر((صلي الله عليه وآله)) در بسياري از ويژگيها با مردم عادي تفاوت داشته است مانند اين كه پيامبر((صلي الله عليه وآله)) از قدرتي وسيع از جانب خدا برخوردار بوده و معجزاتي غير از مسأله ي وحي داشته و معراج رفته است و اين

ـ8ـ
مسايل در مورد پيامبر((صلي الله عليه وآله)) قطعي است با اين كه افراد عادي نمي توانند اين كارها را انجام دهند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ9ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.