-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7326)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1490)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1376)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1375)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(937)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(765)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(673)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42606 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا امام علي (ع) در نهج البلاغه زنان را ناقص العقل معرفي فرمودهاند
در رابطه با خطبه 8 نهج البلاغه ((ان النسا

نواقص العقول، نواقص الايمان نواقص الحظوظ ...))

كه پس از فراغ از جنگ جمل بيان شده، توجه به

چند نكته ضروري است:

اولا: اين روايت به فرض صدور هرگز در مقام تحقير

و پايين آوردن مقام وحيثيت زن و منافي تساوي زن

و مرد در كمالات انساني نيست. آنچه با دقت و

ژرفكاوي در متن روايت به دست ميآيد نفي تشابه

(ytiralimiS) آندو در همه زمينههاست.

توضيح آنكه از ديدگاه اسلام زن و مرد هر دو در

گوهر شريف انسانيت همتا و داراي مراتب كمالي

واحدي هستند. در عين حال نظام زيباي آفرينش هر

يك از اين دو را با ابزارهاي ويژهاي مجهز ساخته و

به تناسب آن رسالت و مسووليت خاصي نيز بر

دوش هر كدام نهاده است. تجهيز هر يك از دو

صنف فوق به گونهاي است كه از تركيبشان شرايط و

بستر مطبوع و دلپذيري براي ايجاد خانواده و كانوني

فعال و پر مهر و صفا پديد ميآيد. هر يك در كنار

ديگري ميتواند آرامش، سكون و شرايط استكمال

را بيابد و همچنين زمينه مناسبي براي رشد و تربيت

سالم فرزند به وجود ميايد. در اين تقسيم طبيعي

آنچه معمولا در مرد ظهور و بروز بيشتري دارد

قدرت و توانايي بيشتر براي انجام كارهاي سخت و

طاقت فرسا نيز زيركي و حسابگري در اموري است

كه به تيزبيني و كياست نيازمند است و آنچه در زن

نمود و پيدايي بيشتر دارد; لطافت، زيبايي، مهر،

عاطفه، شور و احساس قلبي است. اين نكته اولا به

معناي بيخردي زن يا بيعاطفگي مرد نيست و ثانيا

به معناي آن نيست كه هر زني كمانديشتر از هر

مردي و هر مردي كم عاطفهتر از هر زني است،

بلكه; يعني، به طور متوسط وجه غالب كنشهاي

مرد، رفتارهاي حسابگرانه، و وجه غالب كنشهاي

زن كردارهاي مهر انگيز و عاطفي است.

ثانيا : اين دو گونه حركت هر يك در جاي خود

بسيار ضروري است و اين تقسيم تكويني به هيچ

روي نشانگر برتري مرد بر زن و فرومايگي زن

نيست، بلكه هر يك جلوهاي خاص از اسما

حسناي الهي است. به قول سعدي:

جهان چون چشم و خط و خال و ابروستكه هر چيزش بجاي خويش نيكوست

ثالثا : عقل بر دو قسم است:

1- عقلي كه معيار كمال و قرب الهي است: ((العقل

ماعبد به الرحمن واكتسب به الجنان)) اين عقل

همان ((عقال)) و زانوبند هواها و اميال نفساني است.

در چنين عقلي مرد بر زن فزوني ندارد.

2- عقل حسابگر، ابزاري و اينتسترومنتال

(noitaR latnemurtsnI) كه كاربرد آن بيشتر در

تنظيم معاش و سياسات است، در اين زمينه هر چند

به طور معمول مرد از زن پيشي ميگيرد، ولي اين

معيار كمال نيست و چنان كه گفته شد نوعي تقسيم

كار طبيعي و تكويني است و در مقابل آن زن نيز از

مهر و عاطفه افزونتري برخوردار است.

از توضيح فوق روشن ميشود كه تعبير امير

مومنان(ع) تحقير كننده زن نيست، بلكه هشدار به

كساني است كه در هر مسالهاي انتظار حركتي

مردگونه از زنان دارند. سخن آن حضرت در واقع

تفطأن دادن به اين نكته است كه زن موجودي سراپا

شور و احساس و عاطفه است و در برخورد با او

نبايد انتظار حسابگريهاي مردانه را داشت، بلكه

بايد دقيقا روانشناسي او را به دست آورده و به

تناسب آن با وي روبرو شد.

رابعا، خلقت خداوند نظام احسن است و معنا

ندارد كه خداوند نيمي از بشر را ناقص آفريده باشد

چرا كه خود فرموده است: ((الذي احسن كل شي

خلقه; خدايي كه هر چيز را به نيكوترين وضعيت

آفريد.))(سجده، 7)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.