-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7326)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1490)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1376)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1375)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(937)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(765)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(673)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42615 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در زمان عبداللّه (پدر حضرت محمد6 و عبدالمطلب (پدربزرگشان ) و عبدالهاشم (جدبزرگشان ) چه پيامبراني و داراي چه كتاب يا كتاب هايي بودند؟

متأسفانه تاريخ نگاران , تمام زندگاني نياكان پيامبر را تدوين نكرده اند; از اين رو آيين و كتاب هاي نياكان پيامبر ابهام دارد, حتي تاريخ زندگاني پيامبر, علي رغم آن كه انگيزه هاي زيادي در تدوين ابعاد زندگاني حضرت ميان مسلمانان بوده است , مبهم است , براي مثال انديشوران اهل سنت ولادت پيامبر را دوازدهم ربيع الاوّل مي دانند و انديشه گران شيعي ولادت او را هفدهم ربيع دانسته اند.

برخي از مورخان و شخصيت نگاران عقيده دارند نياكان پيامبر از آيين ابراهيم پيروي كرده و خداپرست بوده اند.آيت الله جعفر سبحاني مي نويسد؟

نياي پيامبر, عبدالمطلب , پرستش تبان را ترك گفت و توحيد در عبادت را پيشهء خود ساخت و سنت هايي را پي ريزي كرد كه وحي الهي اكثر آن ها را تصويت نمود.(1)

از حكايات و كلمات حكمت آميز عبدالمطلب استفاده مي شود وي در آن محيط تاريك در شمار مردان موحد ومعتقد به معاد بود.(2)

در خصوص عبدالله , پدر پيامبر آمده است : نظريهء مشهور در ميان علماي اسلام مانند اماميه و زيديده و محققان اهل سنت اين است كه والدين پيامبر بر خط توحيد بودند و آني از آن منحرف نشدند.(3)

در محيطي كه بت پرستي اكثريت قريب به اتفاق عرب را فرا گرفته بود, سران بني هاشمي از اين پليدي به دوربودند, هر چند برخي از آنان از محيط متأثر بوده و افرادي مانند از بت پرستي دفاع مي كردند, ولي دراخلاص و توحيد عبدالمطلب ترديدي نيست .(4)

(پـاورقي 1.منشور جاويد, ج 7 ص 351 به نقل از تاريخ يعقوبي , ج 2 ص 8

(پـاورقي 2.فروع ابديت , ج 1 ص 90

(پـاورقي 3.همان , ص 372

(پـاورقي 4.همان .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.