-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)
-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42728 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چاره كمرويي چيست ؟
كمرويي يا خجالت علّت هايي دارد كه بايد بررسي شمد و سپس درمان گردد :
1 . شخص كمرو خيال مي كند كه كسي براي او ارزشي قايل نيست ( تحقير نابجاي خود )
2 . از خودش و توانايي اش شك دارد .
3 . جرأت ندارد لذا در تعريف شخص كمرو گفته اند كسي كه فاقد جرأت است .
4 . ترس بي دليل از مورد تمسخر ديگران واقع شدن .
5 . عدم اعتماد بعد از شكست .
6 . مبالغه در بعضي از عيب هاي جسماني يا دروني .
7 . اشتباه گرفتن خجالت با تواضع .
بعد از اينكه انسان ، اين علّت ها را در خودش مطالعه نمود بايد چند كار را انجام دهد :
1 . تلقين به خويش كه من نيز مثل ديگران داراي توانايي ها و قابليّت هايي هستم و اين يك واقعيّت است كه پيامبر اكرم ( ص ) از آن پرده برداشته است آنجا كه مي فرمايد : « الناس معادن . . . ؛ مردم گنج هستند ، مثل گنجهاي طال و نفره » . آري ! همه انسان ها با رحمت حق از استعدادهايي برخوردارند فقط تفاوت هايي هست .
2 . براي قضاوت ديگران خيلي حساب باز نكند . مردم نيز گرفتاريها و مشغوليّت هايي دارند كه به مالي نمي پردازند .
3 . شكست از يك مورد ، اهميّتي ندارد و هميشه اوّلين بار نيز به هدف نمي خورد و بايد دورباره تجربه كرد .
4 . بعضي از استعدادها را بايد پرورش داد و سپس به ميدان آورد و در معرض قرار داد . مثلاً اگر چيزي مي تواند بنويسد يا شعري بگويد ، بعد از آماده كردن در جمعي مطرح نمايد .
5 . چانه زدن در معامله و بحث كردن . هر كس مي خواهد به سود خود برسد . منهم بايد به هدف خودم برسم .
در ضمن بايد فراموش نكنيم كه خجالت با حياء فرق دارد . حياء خوب است و ممدوح از صفات مؤمن حياء داشتن . كسي كه از مردم حيا نمي كند از خدا هم حيا ندارد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.