-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)
-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42735 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كسي كه احساس حقارت مي كند و خود را از ديگران كمتر مي بيند ، چه روشي به بازيافت شخصيّت او مي انجامد ؟
اين احساس با تحليل هاي گوناگوني به نتيجه مي رسد . بايد هر كس در هر مورد خود را مطالعه كند و از همان راه ، به درمان بپردازد .
1 . گاه ريشه خود كم بيني در مقايسه هاي بي مورد و غلط اطرافيان در دوران كودكي ، مي باشد يعني به جاي آنكه رقابت صحيح ايجاد كنند و بگويند تو از ديگري كمتر نيستي پس چرا تلاش نمي كني پيوسته تلقين كرده اند بيچاره ! ببين فلاني چه كرد ، چه نمره اي گرفت و تو . . .
اينجا بايد گذشته را فراموش نموده و به قابليّت هاي خويش فكر كنيم . آن وقت خواهيم ديد كه چيزي از ديگران كم نداريم !
2 . گاهي چشم دوختن به امكان ديگران ، ما را از امكان خويش غافل مي كند در قرآن مي خوانيم « و لاتتمنّوا ما فضّل الله به بعضكم علي بعض ؛ هرگز تمناي برتريهايي كه خداوند برخي را بر برخي داده است نكنيد . . . » . چرا ؟ چون دنياي مادّي و نيازهاي متفاوت استعدادهاي متفاوت مي طلبد . همه اجزاي يك اتومبيل نمي توانند به اندازه هم باشند . زيرا آنگاه حركت نخواهد كرد . امّا اين تفاوت ها دليل افتخار و برتري جويي نيست . چون از انسان به اندازه داده ها مي خواهند . هر كه بامش بيش برفش بيشتر و تازه راه بسته نيست و خداوند در قرآن فرموده است « واسئلوالله من فضله ؛ از خداوند و از فضل او درخواست كنيد » .
3 . پس جايي براي حقير داشتن خويش نيست ! چون انسان بنابر مقام انساني خويش بالقوه داراي استعدادهاي عظيمي است كه بايد آنرا كشف و استخراج كند . و اگر اين انسان با ايمان و باور گره بخورد و نام مؤمن را بگيرد آنگاه حرمتي مي يابد كه پيامبر ( ص ) فرمودند كه حرمت مؤمن از كعبه برتر است . او ظرف عشق و معرفت حق و اتصال با كانون قدرت و علم است . پس قيمتي بس بزرگ مي يابد . كه به قول پيامبر ( ص ) قيمت تن شما است پس ارزش روح چقدر است ؟
4 . در مرحله اي از سلوك مؤمن چه بهتر كه آدمي خودش را كسي نبيند ! چرا كه هر چه دارد از خداست و اين تواضع ناميده مي شود و بسيار پسنديده است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.