-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)
-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42740 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

افراد در صورت عدم برخورداري از امكانات تفريحي ، چه وظيفه اي دارند ؟
اين سؤال از يك جنبه درست است و بايد براي اوقات فراغت كاري كرد . اين اوقات را مي توان حتي با امكانات كم تأمين نمود و از آنچه كه هست استفاده كرد .
1 . گردش هاي دسته جمعي ؛ مثل رفتن به كوه و تپه هاي اطراف محل زندگي .
2 . استفاده از آب رودخانه در تابستان .
3 . استفاده از كتابخانه شهر .
4 . اجتماعات دوستانه در هنگام نماز در مساجد كه بسيار نشاط انگيز است .
5 . برگزاري مسابقات محلي فوتبال يا ورزش هاي ديگر .
اما از جنبه هاي ديگر ، اين سؤال براي يك جوان با ايمان و فرهيخته غلط است ! شايد تعجب آور باشد ، اما چنين نيست ؛ چون يك جوان با اوصاف مذكور دنبال سرگرمي نيست . سرگرمي براي كودكاني است كه به بينشي از زندگي و ارزش وقت خود نرسيده اند . در حديثي از امام صادق ( عليه السلام ) سؤال مي شود نظر شما درباره بازي شطرنج چيست ؟ ايشان به جاي آن كه به حلال و حرام بودن بپردازند ، يك سره مي فرمايند : « المومن لمشغول عن اللعب ؛ مؤمن اهل بازيگري و سرگرمي نيست » .
او را شغل و كار ديگري به خود مشغول كرده است . در اينجاست كه وقت مؤمن را اهميت ها و اولويت ها مي گيرد . اما در عين حال از آنجا كه مؤمن هم ساخت بشري را حفظ كرده ، نياز به تفريح پيدا مي كند ، اما آنچه تفريح اوست تفاوت خاص با تفريح ديگران دارد .
1 . تفاوت در انگيزه .
2 . تفاوت در شكل .
تفاوت در انگيزه ، باعث مي شود كه تفريح او هم عبادت باشد و در نتيجه از تفريح هم سود دو جانبه ببرد تفاوت در شكل هم باعث مي شود او براي سرگرمي و تفريح ، خيلي منتظر امكانات خاص نباشد در حديث آمده است يكي از آرامش دهنده هاي مؤمن ، ديدار و گفتگو با برادران مؤمن است .
بر اين اساس ، حتي تنهايي و سكوت او را نمي آزارد و نياز تدبر و تفكر او را برآورده مي كند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.