-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)
-براي جواني كه اقدام به تحصيل نموده و هدفش رشد علمي و عملي است، موانعي چون احساسات و تمايلات جواني خودنمايي مي كند، چگونه مي توان اين موانع را كنار گذاشت؟
(0)
-1- ازدواج جوانان و وضعيت اقتصادي آنها به چه صورت بايد باشد ؟
2- اگر جواني بخواهد ازدواج كند بايد چه شرايطي را داشته باشد از همه لحاظ؟(0)
-به سن بلوغ و نوجواني رسيده ام، خود را در معرض گناه مي بينيم اما شرايط ازدواج مهيا نيست، شما بگوئيد چه كنم؟
(0)
-هر وقت درباره مسائل جنسي جوانان صحبت مي شود، نصيحت مي شنويم كه بايد زودتر ازدواج كنيد. آيا مشكل جوانان فقط با نصيحت حل مي شود ؟
(0)
-با توجه به مشكلات و تشريفات زائد در امر ازدواج جوانان چه راهكارهايي را براي گزينش همسر مناسب و اصل اقدام به ازدواج پيشنهاد مي كنيد؟
(0)
-آيا براي كسي كه امكان ازدواج فراهم نيست و نمي خواهد به حرام هم(به هر نوع) آلوده شود، بهترين راه صبر و مقاومت نمي باشد؟
(0)
-با انزوا و غمگيني در جوانان چگونه بايد برخورد كرد؟
(0)
-با مجموعه از جوانان هستيم و مي خواهيم كار تبليغي داشته باشيم تا در مسير هدايت و ارشاد قرار گيرند. كيفيّت برنامه به صورت بهتر چگونه است؟
(0)
-1- جواني 27 ساله مي باشم كه دوست دارم درمورد ارتباط شرعي با جنس مونث ازدواج موقت بدانم آيا چنين طرحي درجامعه امروزي موثر است يا نه ؟
در قرآن و دين اسلام و احاديث چنين بحثي هست يا نه ؟ خواهشمندم به طور كامل توضيح دهيد ؟(0)
-1- جواني هستم كه چند روز بدون اينكه خودم خواسته باشم نماز صبحم قضا شده و خيلي احساس گناه مي كنم و اصلا آرامش ندارم حال مرا راهنمايي كنيد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42811 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

جوانان چگونه از خدا بخواهند كه آنان را عاقبت به خير كند؟

جوانان بايد با زبان حال و قال از پيشگاه خدا عاقبت به خيري را تمنا كنند، چنان كه حضرت يوسف به پيشگاه حضرت احديت عرض كرد: أنت وليّ في الدنيا والاخرة توفّني مسلماً و ألحقني بالصالحين؛ بار الها، تو صاحب اختيار من در دنيا و آخرتي. از تو مي خواهم كه مرا مسلمان بميراني و به صالحان ملحق سازي.[7]

علاوه بر دعا و تضرع بايد اسباب عاقبت به خيري را فراهم نمايند و از عوامل سوء عاقبت اجتناب ورزند. مهم ترين عامل بد عاقبتي گناه است، چنان كه قرآن مجيد ميفرمايد: ثم كان عاقبة الّذين أساؤا السوأي أن كذّبوا بآيات الله و كانوا بها يستهزؤن؛ سرانجامِ كساني كه كارهاي زشت انجام دادند، آن بود كه آيات خدا را تكذيب كرده و آنها را استهزا نمودند.[8]

امام صادق(ع) ميفرمايد: چيزي بيش تر از گناه دل را تباه نمي كند، زيرا دل مرتكب گناهي ميشود و بر آن اصرار مي ورزد تا وقتي كه گناه بر دل چيره شود و وارونه اش سازد.[9]

علامة مجلسي در شرح اين حديث ميگويد: يعني همان طور كه وقتي ظرفي وارونه شد، ديگر چيزي در آن قرار نگيرد، دل نيز در اثر گناه وارونه گردد و ديگر سخن حق در آن جا نمي گيرد و به تدريج به كفر و بي ديني منجر خواهد شد.[10]

بعضي از رذائل اخلاقي در سوء عاقبت نقش دارد، مانند حسادت، تكبر، خودبيني و فخر فروشي.

امام صادق(ع) ميفرمايد: آفت دين: حسد و خودبيني و به خود باليدن است.[11]

امام صادق(ع) يكي از اسباب عاقبت به خيري را تعظيم حق الهي و استفاده نكردن از نعمت در راه معصيت، احترام كردن به ذاكران و علاقه مندان به اهل بيت ميداند.[12]

[2]علامه مجلسي، بحارالانوارك ج 51، ص 218، چاپ بيروت.

[3]شيخ مفيد (ره)، اختصاص، ص 376، به نقل از گفتمان مهدويّت، سخنراني وپرسش دربارة مهدي(عج)، ص 120، مؤسسة انتظار دفتر تبليغات قم.

[4]محمّد بن عياش السلمي، تفسير عياشي، ص 103، به نقل از گفتمان مهدويّت،ص 120 ـ 121.

[5]بحارالأنوار، ج 56، ص 35.

[6]همان، ج 52، ص 336.

[7]يوسف (12) آية 101.

[8]روم (30) آية 10.

[9]اصول كافي،ج 3، ص 370 - 369.

[10]بحارالانوار، ج 70، ص 313.

[11]اصول كافي، ج 3، ص 418.

[12]ميزان الحكمه، ج 1، ص 725.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.