-هل تعني آية التطهير (إنَّما يُريدُ اللّه ليُذهبَ عنكُم الرِّجسَ أهلَ البَيت وَيُطهِّركُم تَطهيراً) أنّ الزهراء (عليها السلام)طاهرة من كلّ خبث حتّي من الدماء الثلاثة؟
(0)
-آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟(0)
-منظور از تطهير در آيه معروف تطهير چيست ؟(0)
-مراد از اهل بيت پيامبر (ص ) در آيه تطهير چه كساني مي باشد ؟ آيا حضرت علي (ع ) وفاطمه (س ) و همسران پيامبر (ص ) را شامل مي شود ؟(0)
-: نشكر لكم خدماتكم الجليلة من أجل الاسلام وتوضيح الرؤية الصحيحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام وازالة اللبس والغبار عنه ولي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الايةهل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-لي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الاية هل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-اگر ممكن است كتابي كه در آن احاديث قدسي با ترجمه فارسي چاپ شده است، معرفي نماييد.

(0)
-حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

(0)
-چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
(0)
-چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد(0)
-هل تعني آية التطهير (إنَّما يُريدُ اللّه ليُذهبَ عنكُم الرِّجسَ أهلَ البَيت وَيُطهِّركُم تَطهيراً) أنّ الزهراء (عليها السلام)طاهرة من كلّ خبث حتّي من الدماء الثلاثة؟
(0)
-آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟(0)
-منظور از تطهير در آيه معروف تطهير چيست ؟(0)
-مراد از اهل بيت پيامبر (ص ) در آيه تطهير چه كساني مي باشد ؟ آيا حضرت علي (ع ) وفاطمه (س ) و همسران پيامبر (ص ) را شامل مي شود ؟(0)
-: نشكر لكم خدماتكم الجليلة من أجل الاسلام وتوضيح الرؤية الصحيحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام وازالة اللبس والغبار عنه ولي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الايةهل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-لي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الاية هل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-اگر ممكن است كتابي كه در آن احاديث قدسي با ترجمه فارسي چاپ شده است، معرفي نماييد.

(0)
-حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

(0)
-چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
(0)
-چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43009 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

تفسير فراز هشتم از خطبه چهارم نهجالبلاغه كه در آن امام علي به توصيف رهبري و نگهباني خويش از مسير حقيقت پرداخته چيست؟
«اَقَمتُ لكم علي سَنَنِ الحقِّ في جوادِّ المَضلَّةِ حيثُ تَلتَقونَ ولا دليلَ و تحتَفِرونَ و لا تُميهُونَ» [من نگهباني شما را بر سر راههاي حق كه از ميان جادههاي گمراه كننده كشيده شده است بعهده گرفتهام شما در آن جادههاي گمراهي به يكديگر ميرسيد و رهبري نداريد و زمينها را حفر ميكنيد و به آب نميرسيد.]
مگر نميدانيد هر چه كه استعدادهاي آدمي بيشتر و گستردهتر به فعليت برسد، درك و دريافت حقيقت و عمل به آن دشوارتر و حساستر ميگردد.
براي انسانهاي ساده و ابتدايي، حقيقتها مانند خطهاي مستقيمي است كه در صفحه سفيد زندگيشان با رنگهاي گيرنده كشيده شده است. ميان موقعيت آنان و حقيقت فاصله و گردنهها وجود ندارد. چنانكه فعاليت جانوران در پديدههاي غريزي كه دارند، احتياج به عبور از گردنههاي انديشه و تعقل و تجريد و تجسيم و تصميم ندارد.
شخص ساده لوح و ابتدايي در گذرگاه خود جنايتي را مشاهده ميكند و ميبيند كه يك فرد با صلاح كشنده فرد ديگري را از پاي در آورد و او را در خاك و خون غلطانيد.
مفاهيمي كه بعنوان حقيقت ذهن شخص مفروض را اشغال خواهد كرد، از اين حدود تجاوز نميكند كه آنكه لباس آبي پوشيده بود، آن ديگري را كه لباس قهوهاي به تن داشت كشت. او قاتل است و اين مقتول و بايستي قاتل را با دست خودم بكشم! در صورتيكه همين پديده وقتي براي يك قاضي آگاه و با وجدان مطرح ميشود براي تشخيص حقيقت علل رواني و حقوقي و اقتصادي و اخلاقي تابويي آن، صدها ساعت به تحقيق و بررسي ميپردازد و گاهي هم بدون اينكه حكم خود را بتواند با نظر بهمة عوامل و شرايط صادر نمايد، با جمله «بنظر من چنين ميرسد»، كار خود را پايان ميدهد.
اين جمله كه «من نگهبان حقيقتم و در سر راههاي باريك حق كه از ميان جادههاي چشمگير باطل كشيده شده است ايستاده، تا آخرين حد تواناييام شما را از انحراف باز خواهم داشت» سخن هيچ دهاني جز دهان پيشوايان الهي كه يقيناً عليبنابيطالب نمايندة راستين آنها است، نميباشد.
زيرا او است كه در همين خطبه با صراحت كامل ميگويد:.
«از آنهنگام كه حق به من نشان داده شده است، ترديدي در هيچ حقيقتي نكردهام. شما مردم كه روزگار خود را سياه كردهايد، و گمان ميكنيد با گفت و شنيدهاي بي اساس ميان خود بدون رهبر و مربي ميتوانيد كاري انجام بدهيد و به حقيقت برسيد! دور هم مينشينيدو سئوال نحس يكي را پاسخ شوم ديگري بدنبال ميآيد، نفي و اثباتها به راه مياندازيد تكليف خود و جامعه را با چند جمله رجزخواني تعيين ميكنيد، به خيال اينكه از معدن ذغال سنگ حوادث و واقعيات، الماسها استخراج كردهايد، شادمان و خندان بر ميخيزيد، ديري نميگذرد كه واقعيات با قوانين شوخيناپذير خود به سراغتان ميآيد و ديدگان شما را ميمالد و انبوه ذغال سنگها را كه بجاي الماس اندوختهايد به شما نشان ميدهد.
اينهمه زحمت بيهوده به خود راه ندهيد، گردونة رشد خود را متوقف نسازيد، زميني كه تا اعماقش قطرهاي آب ندارد، هرگز براي شما چشمه سارهاي حيات‎بخش براه نخواهد انداخت.
براستي مقاومت و لجاجتي كه گروهي از مردم آن دوران در برابر عدالت محض كه در علي بن ابيطالب(ع) تجسم يافته بود، از خود نشان دادند، بخوبي ميتواند تفسير كننده آن قيافة هولناك بشري بوده باشد كه در همه جوامع، زور و قوه را رسميت داده، فلسفههايي مناسب آن چهرههاي وحشتانگيز به وجود ميآورد و شعار خود را «انسان گرگ انسان است» قرار ميدهد.
شما مردم راه گم كرده درونهاي خود را كه همه سطوح آن را دود و غبار خودخواهي و مال و جاهپرستي تيره و تار كرده است، با انديشههايي كه اصول و قوانينش را غرايز حيواني خام شما ديكته كرده است، ميكاويد و حفر ميكنيد، با اين هدفگيري كه به حقايق و واقعيات حيات بخش برسيد! در صورتيكه شورانيدن چنان درونهاي پر از لجن و مواد كشنده بوسيله افكاري كه از جوشش غرايز حيواني خام سر بر ميآورد، جز خفقان مرگبار نتيجهاي براي شما نخواهد بخشيد.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 3
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.