-هل تعني آية التطهير (إنَّما يُريدُ اللّه ليُذهبَ عنكُم الرِّجسَ أهلَ البَيت وَيُطهِّركُم تَطهيراً) أنّ الزهراء (عليها السلام)طاهرة من كلّ خبث حتّي من الدماء الثلاثة؟
(0)
-آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟(0)
-منظور از تطهير در آيه معروف تطهير چيست ؟(0)
-مراد از اهل بيت پيامبر (ص ) در آيه تطهير چه كساني مي باشد ؟ آيا حضرت علي (ع ) وفاطمه (س ) و همسران پيامبر (ص ) را شامل مي شود ؟(0)
-: نشكر لكم خدماتكم الجليلة من أجل الاسلام وتوضيح الرؤية الصحيحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام وازالة اللبس والغبار عنه ولي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الايةهل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-لي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الاية هل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-اگر ممكن است كتابي كه در آن احاديث قدسي با ترجمه فارسي چاپ شده است، معرفي نماييد.

(0)
-حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

(0)
-چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
(0)
-چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد(0)
-هل تعني آية التطهير (إنَّما يُريدُ اللّه ليُذهبَ عنكُم الرِّجسَ أهلَ البَيت وَيُطهِّركُم تَطهيراً) أنّ الزهراء (عليها السلام)طاهرة من كلّ خبث حتّي من الدماء الثلاثة؟
(0)
-آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟(0)
-منظور از تطهير در آيه معروف تطهير چيست ؟(0)
-مراد از اهل بيت پيامبر (ص ) در آيه تطهير چه كساني مي باشد ؟ آيا حضرت علي (ع ) وفاطمه (س ) و همسران پيامبر (ص ) را شامل مي شود ؟(0)
-: نشكر لكم خدماتكم الجليلة من أجل الاسلام وتوضيح الرؤية الصحيحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام وازالة اللبس والغبار عنه ولي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الايةهل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-لي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الاية هل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-اگر ممكن است كتابي كه در آن احاديث قدسي با ترجمه فارسي چاپ شده است، معرفي نماييد.

(0)
-حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

(0)
-چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
(0)
-چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43033 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تفسير فرازهاي هفتم تا نهم خطبه بيستم نهجالبلاغه كه درباره امكان دسترسي به واقع براي شخص نادان چيست؟
«وَ لَقَدْ بُصِّرْتُمْ اِنْ اَبْصَرْتُمْ وَ اُسْمِعْتُمْ اِنْ سَمِعْتُمْ وَ هُديتُمْ اِنِ اهْتَدَيْتُمْ»
[اگر شما بخواهيد ديده بگشاييد و واقيات را ببينيد وسائل بينايي در اختيار شما گذاشته شده است و اگر بخواهيد گوش باز كنيد و واقعيات را بشنويد، شنيدنيهايي كه واقعيات را با گوش شما آشنا بسازد، طنينانداز گشته است.]
ببينيد، چه چيز را ببينيم؟ مگر ما چشم نداريم! هر چه كه قابل ديدن است و در ديدگاه ما قرار بگيرد، بدون احتياج به توصيه و دستور شما آن را خواهيم ديد. بسيار خوب، شما موقعي كه براي حفظ ثروت و مقام، خون يك انسان را ميريزيد، چه ميبينيد؟ آيا انسان آغشته به خوني را ميبينيد كه هزاران قوانين طبيعت و ماوراي طبيعت دست به هم داده و موجودي را ساخته است كه داراي صدها بعد و استعداد و احساسات و عواطف ميباشد؟ آيا شما انسان به خون غلطيدهاي را ميبينيد كه از دست دادن حيات براي او دردي مساوي درد از دست دادن بي نهايت رابطه را با جهان هستي و انسانها داشته است؟ آيا شما انسان قطعه قطعه شدهاي را ميبينيد كه صدها آرزو و اميد و آرمان سازندهاش را به وسيله طوفان مقام پرستي و ثروتپرستي شما از دست داده و در بستر خونين خاك افتاده است؟ نه هرگز، شما هيچ يك از اينها را نميبينيد آنچه شما ميبينيد جسد نيست، بلكه پياله زرين مالامال از شراب گلگون است كه ميتواند در همه عمر شما را مست بدارد. آيا با اين مثال روشن شد كه خودخواهي در همه اشكالش پرده بر ديدگان آدمي ميزند و او را نابينا ميسازد؟
بشنويد، چه چيز را بشنويم؟ مگر ما گوش نداريم! هر چه كه قابل شنيدن است و امواجش به گوش ما برسد، آن را خواهيم شنيد، و نيازي به توصيه و دستور شما وجود ندارد. بسيار خوب، آيا شما از درون و بيرون خود شنيدهايد «دروغ عامل تباهي شخصيت است؟» آيا اين جمله از درون و بيرون شما طنين انداخته است كه «پيمانشكني و نقض تعهد سم مهلك روح آدمي است؟» آيا اين ندا را شنيدهايد كه «به خود بپسند آنچه را كه به ديگران ميپسندي و بر ديگران مپسند آنچه را كه بر خود نميپسندي؟» آيا به گوش شما رسيده است كه «مهار نكردن هوي و هوسها و شهوات عقل را تباه و وجدان را از فعاليت باز ميدارد؟» آيا اتفاق افتاده است كه با نظر به «حيات معقول» و بسيار جدي عظماي تاريخ كه ناشي از شنيدن آهنگ عالم هستي است، امواجي از اين آهنگ اگر چه ضعيف بوده باشد، گوش شما را بنوازد؟» آيا اين بانگ حياتبخش كه «هر هدفي هر وسيلهاي را تجويز نميكند» به گوش ما آشنا است؟» آري، سوگند به خدا، ما همه اينها را گوش دادهايم، اما بايد شرمساري ناشي از حمايت از خودخواهي نابخردانه را كنار گذاشته، بگوييم: آري ما الفاظ نغز و فصيح و جملات زيباي اين مسائل را شنيدهايم، حتي محتويات آنها را به ذهن خود راه دادهايم، بالاتر از اينها درباره آن محتويات فلسفهها بافته و مكتبها ساخته و سيستمهايي گوناگون از علوم انساني را پرداختهايم. ولي اگر مقصود از شنيدن، تطبيق حيات و گرديدن به آن شنيده‎ها و درك شدهها بوده باشد، نه هرگز، به حقيقت حق سوگند، ما چيزي را نشنيدهايم. ما فقط حرف ميزنيم.
اگر آن حقايق را كه در ديدنيها گفتيم و اين شنيدنيها را كه اكنون متذكر شديم، ديده بوديم و شنيده بوديم، ظلم و ستم از خاندان بشري مرتفع ميگشت زورگوئيها و توسل به قدرتها براي سركوب كردن ناتوانان از قاموس بشري حذف ميشد و جاي خود را به عدالت و حق گويي و حق طلبي ميداد. براي كسي كه بخواهد مسير رشد و كمال را پيش بگيرد، وجدان و عقل و ديگر آيات دروني و بروني كافي است، بلي چنان كه گفتيم براي كسي كه بخواهد.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 4
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.