-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4325 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا كسي از طرف مادر سيّد باشد (پدر سيد نباشد) سيد ميباشد يا خير؟ لطفاً جواب را همراه با سند معتبر بيان فرماييد.سيادت يك نوع شرافت معنوي است كه در دودمان پيغمبر اسلام(ص) وجود دارد و اساساً اين يك موضوع عمومي است كه دودمان و فرزندان شريف و برجسته به تناسب مقام بزرگ خاندان آنها، در ميان تمام اقوام داراي احترام و شخصيّت خاصي هستند، بنابراين احترام و شخصيّت سادات، براي همان نسبتي است كه با بزرگترين شخصيّت عالم انسانيّت يعني پيغمبر اسلام(ص) دارند و كلمه سيد كه در لغت عرب به معني »آقا« است روي همين نظر به آنها اطلاق ميشود و در كلمات پيغمبر اكرم(ص) و ائمه(ع) در مورد بعضي از اهلبيت به كار برده شده است.

ولي ناگفته پيداست كه »سادات« نميتوانند به اتكاي اين انتساب به پيامبر(ص) كوچكترين تخلّفي بنمايند و از نظر قوانين عمومي تفاوتي با ديگران ندارند.

در حقيقت ريشه »سيادت« همان عظمت پيامبر(ص) و علي(ع) از نظر صفات و روحيات و اعمال است؛ آنها به خاطر شخصيّت والايشان آقا و سيد و بزرگ بودند و شعاع اين شخصيّت تا جدّ اعلاي پيامبر(ص) يعني هاشم را شامل ميگردد و فرزندان او نيز از اين رهگذر كسب افتخار ميكنند.

{P - پاسخ به پرسشهاي مذهبي، ص P 607}

سادات طبق آنچه در كتاب فضائلالسادات آمده، افرادي هستند كه از اولاد عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف كه جد حضرت رسول(ص) است بوده باشند و فرقي از اين جهت بين مرد و زن نيست ولي اين كه سيادت از ناحيه پدر است يا از ناحيه مادر اكثر علماي شيعه بر اين عقيدهاند كه سيادت از طرف پدر است نه از جانب مادر. بنابر حديثي كه از امام موسي بن جعفر(ع) وارد شده است كه مردم را به نسب پدرها بخوانيد نه به نسب مادران آنها. و امام(ع) در اين خصوص به آيه{P - كافي، ج 1، ص 540. P}

شريفه »اُدْعُوهُمْ لِابائِهِمْ...« استناد كردهاند. طبق آنچه كه بيان شد ريشه سادات به حضرت عبدالمطلب و هاشم جدّ اعلاي{P - احزاب، آيه 5. P}

پيامبر گرامي اسلام بر ميگردد و طبيعي است كه هاشم و عبدالمطلب فرزندان زيادي داشتهاند كه از جمله آنها عبدالله پدر پيامبر(ص) و ابوطالب پدر علي(ع)؛ عباس، عموي پيامبر و... ميباشند و لذا نسل سادات از آنها شروع ميشود ولي از آنجا كه خداوند اراده نموده است پيامبر(ص) ابتر (مقطوع النسل) نباشد چون فرزند پسري نداشت لذا كوثر يعني فاطمه(س) را به آن حضرت بخشيد كه ريشه سادات فاطمي از ايشان و حضرت علي(ع) است و فرزندان و نسل حضرت علي(ع) از ديگر همسران آن حضرت را سادات علوي گويند و آنچه كه روشن است شرافت و عظمت ساداتي كه اعقاب آنها به حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) بر ميگردد بيشتر از ديگر سادات است زيرا از ناحيه پدر و مادر به آن ذوات مقدسه منتسب ميشوند. اگر چه بعضي از بزرگان فرمودهاند سيادت از طرف مادر هم به فرزند منتقل ميگردد و فرزند از طرف مادر سيد ميباشد. براي كسب اطلاعات بيشتري ميتوانيد به كتاب فضائل السادات مراجعه نماييد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.