-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43329 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

خداوند به زنان مسلمان دستور داده حجاب را رعايت كنند. چرا ما غير مسلمانان را مجبور به حجاب مي كنيم؟

غير مسلمانان را به پذيرفتن حجاب وادار نمي كنيم، چون امور اعتقادي جبر بردار نيست. هركسي بايد با تحقيق و بررسي، دين دلخواه و راه روش زندگي را برگزيند، ولي هر كشوري، براي خود قانون و مقررات خاصي را دارد و همة افراد با سليقه ها و مرام هاي مختلف، مؤظف به اجراي آن هستند. قانون گذار به منظور حفظ عفت عمومي و پيشگيري از ناهنجاري ها مقرّر كرده زنان در جامعه اسلامي با هم اصل جمهوري اسلامي كه قوانين جامعه بر اساس احكام اسلامي شكل مي گيرد و هم قانون اساسي ادارة جامعه را بر اساس احكام و قوانين اسلامي تنظيم كرده اند. از جمله قوانين اسلامي، حفظ حجاب و شعاير اسلامي است. حال شايد يك اقليتي به اين رأي نداده باشند. آيا آن ها بايد از قانون اساسي معاف باشند، چون به آن رأي نداده اند؟ آيا هيچ كشوري بر اين اساس رفتار مي كند،يا اصلاً مي تواند اداره شود؟

شايد مسلماناني وجود داشته باشند كه نخواهند خود را بپوشانند و با سر برهنه و لباس هاي خاص و دلخواه خود به خيابان ها بيايند، ولي آن ها نيز موظف اند به قانن احترام بگذارند و به رغم ميل خود به قانون پاي بند باشند. اين امر اختصاص به ايران ندارد. كشورهاي ديگر نيز مقررات خاص خود را دارند، مثلاً در فرانسه كه مهد آزادي نام گرفته، ورود خانم هاي با حجاب را به محيط آموزشي و دانشگاه ممنوع اعلام كرده اند و حجاب را مانع پيشرفت علمي مي دانند! گرچه اين استدلال براي ما قابل قبول نيست، اما به هر صورت بر اساس اين منطق تصميم گيري كرده اند. بنابراين، ما هرگز حجاب را به عنوان عنصر ارزشي و ايدة برتر بر كسي تحميل نمي كنيم، بلكه به عنوان عامل باز دارنده از مفاسد و ناهنجاري ها در قانون رسمي جاي گرفته است، و اين اختصاص به حجاب ندارد، مثلاً شراب خواري و ميگساري و روزه خواري به صورت علني ممنوع است و در اين جهت فرقي بين مسلمان و غير مسملان نيست. هر چند غير مسلمان بر حسب مرامش نوشيدن مي را جايز مي داند، ولي براي تحقيق نظم عمومي موظف است به قانون احترام بگذارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.