-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43332 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

دوست صميميام به خاطر مهاجرت به مكاني كه مردم آن جا به خدا و ائمهعليهمالسلام عقيده نداشتند و به روحانيون تهمت ميزنند و حجاب را رعايت نميكنند، تغيير پيدا كرده است. براي اصلاح و هدايت او چه كنم؟

از اعتماد شما تشكر ميكنيم. دغدغه خاطر شما براي هدايت دوستتان نشانه وفاداري و صداقت شما در امر دوستي است.

براي نجات و هدايت دوست شما از وضعيت نامطلوب فعلي لازم است ابتدا وضع موجود آسيبشناسي سپس آسيب زدايي شود و بنيه اعتقادي وي تقويت و تحكيم گردد تا بتواند در برابر آسيبهاي احتمالي بعدي مقاومت كند.

توضيح: بيشتر با دوستان ارتباط داشته باشيد. در درجه اوّل ارتباط حضوري و اگر نشد، ارتباط تلفني، برقرار كنيد. به منزل وي برويد و از او در منزل خود دعوت كنيد. اگر اين كار به همراهي يك دوست مشترك شما و او باشد تا در نتيجه سه نفري يا چهار نفري باشيد، بهتر است. سعي كنيد در عين حالي كه با برنامه ريزي جهت تغيير تدريجي افكار و عقايد و رفتارهاي وي، هدف خود را دنبال ميكنيد، با مهارت و تردستي به گونهاي بسيار عادي رفتار نماييد تا او نفهمد كه هدف خاصي را دنبال ميكنيد تا حساسيت پيدا نشود و عكسالعمل منفي از خود نشان ندهد.

هدف از برقراري ارتباط بيشتر، شناخت دقيقتر عواملي است كه در تغيير رفتار و عقيده دوست شما مؤثر بوده است. ممكن است دوست جديدي پيدا كرده، يا نگرش اعضاي خانوادهاش موجب تغيير نگرش و تغيير

رفتار وي شده است يا شكستي ناشناخته موجب پيدايش عقده در درونش گشته، و حالات و عقيده فعلي. واكنشهاي آن عقده و شكست باشد. گاهي فقر شديد و بعضي وقتها ثروت و دارايي بيش از ظرفيت فكري باعث بروز چنين حالاتي ميگردد.

بس راههاي ورود آسيب و ضربه اعتقادي به دوستتان و گاهي عوامل اجتماعي و سياسي جامعه و كارهاي ناپسنديده ديگران و... را شناسايي نماييد و چارهانديشي و آسيبزدايي كنيد. متناسب با روحيات و ذوقيات وي و ميزان تحصيلاتش كتابي بجويد و به وي هديه كنيد، يا با هم بخوانيد يا در جلسات و مجالسي كه احتمال ميدهيد در وي تأثير ميگذارد با هم شركت كنيد.

پس از شناسايي دقيق راههاي آسيب پذيري دوستت، و اقداماتي كه انجام داديد. با ما مكاتبه كنيد تا اقدام مرحله بعدي را برايتان بنويسيم. لطفاً ميزان تحصيلات، سن، موقعيت اقتصادي خانواده و مختصري از روحيات وي را بنويسيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.