-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43333 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

وظيفة ما در مجالس عروسي كه همراه با رقص، ساز و ترانه است چيست؟ آيا شركت در مجالس عروسي خويشان بااين كيفيت حرام است؟ مراسم عروسي چگونه برگزار شود تا مرضيّ خدا قرار بگيرد؟

به فتواي برخي از مراجع، رقص زن براي زنان يا مرد براي مردان در صورتي كه همراه با حرام ديگري نباشد، اشكالي ندارد.[33] به فتواي اكثر مراجع رقص زن براي شوهرش يا شوهر براي همسرش اشكال ندارد.

در مورد ساز و موسيقي اگر مطرب و شهوت انگيز نباشد،اشكالي ندارد. خوانندگي و ترانه اگر به حدّ غنا (آوازي كه مناسب مجالس لهو و لعب و طرب است) نرسد، باز اشكال ندارد.

شركت در مجالس عروسي مطلوب و پسنديده است، مخصوصاً اگر مجلس عروسي خويشاوندان باشد، ولي اگر در آنجا گناهي صورت مي گيرد، بايد جلوگيري كرد و نهي از منكر نمود.

اگر نهي تأثير ندارد و كسي گوش نمي دهد، از مجلس گناه بيرون مي رود و به كاري مشغول مي شود، يا مجلس عروسي را ترك مي كند. اگر شركت در عروسي لازم باشد، به طوري كه اگر شركت نكند، بعداً براي او ناراحتي ايجاد مي شود، مثلاً اگر خواهري در مجلس عروسي برادر خود شركت نكند، باعث حرف و حديث و ناراحتي مي شود، در اين گونه موارد، حضور خود را در مجلس عروسي نشان مي دهد، ولي با نهي از منكر و يا با سرگرم شدن به كارهاي ديگر و با گوش ندادن به ساز و آواز، خود را از گناه حفظ مي كند.

البته ترانه و آواز غنايي كه هماره با حرام ديگري نباشد، مثلاً با موسيقي مطرب و حرام همراه نباشد، در مجلس عروسي استثنا است و خواندن آن در مجلس زنانه اشكال ندارد.[34]

مجلس عروسي و جشن گرفتن به خاطر ازدواج بسيار خوب است و شادي كردن در آن نيز خوب است. اما شادي كردن منحصر به موسيقي و رقص و ترانه نيست. مي توان شادي در مجالس را با صداي خوش و زيبا كه غنا نباشد يا با مزاح و شوخي هايي كه حرام نباشد يا با ذكر صلوات و همخواني و تواشيح و خوردن نقل و شيريني ايجاد كرد.

[33] آيت الله تبريزي، استفتائات جديد، س 1037 به بعد؛ آيت الله خامنه اي، اجوبه الاستفتائات، ج2، س 90.

[34] آيت الله تبريزي، استفتائات جدي، س 1037 به بعد؛ اجوبه الاسفتائات، ج 2، س 50.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.