-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43334 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا حضرت علي(ع) در نامة31 نهج البلاغه خطاب به فرزندش ميفرمايد: كه زنان را در پرده حجاب نگه دار تا نامحرمان را ننگرند، زيرا سخت گيري در پوشش عامل سلامت و استواري آنان است. اگر چنين است، پس چرا فقها مي گويند: زن مي تواند بيرون از خانه كار بكند؟ ثانياً چگونه سخت گيري عامل سلامت و استواري زن است؟

كار كردن زنان در بيرون از خانه هيچگونه منافاتي با پوشش و حجاب كامل زن ندارد. آنچه فقها فرموده اند اين است كه زن مي تواند با حجاب و با پوشش كامل به كار و تلاش بپردازد. براي تحقق اين مطلب مي توان براي زنان كارگاه ها و كارخانههاي مخصوص بانوان ترتيب داد يا خانم ها مي توانند معلم و دبير و استاد در مدارس و مراكز علمي مخصوص دختران و بانوان باشند يا پزشك براي خانم ها باشند و هنگام بيرون رفتن از خانه و در كوچه و بازار خود را به طور كامل بپوشانند. فقهاي عظام به پيروي از اميرالمؤمنين و ائمه(ع) اجازه نمي دهند كه زنان و دختران به هر شكل و شمايل كه دوست داشته باشند و براي جامعه مضرّ باشد، از خانه بيرون آيند و در ادارات و كوچه و بازار با مردان و جوانان نامحرم به گفتگو و شوخي و نگاه هاي شهوي بپردازند.

بنابراين زنان مي توانند در شغل ها و كارهاي مخصوص به بانوان يا در ادارات در اطاق هاي مخصوص به مراجعة بانوان به كار و تلاش بپردازند و در عرصة فرهنگي و علمي و صنعتي كشور فعاليتي چشمگير داشته باشند، در حالي كه نامحرمي آنان را نبيند يا با آنان به گفتگو نپردازد. كلام اميرالمؤمنين(ع) به همين معنا است كه اگر زن در حجاب كامل به سر برد، آنان را از آلودگي ها حفظ مي كند و براي شوهر نيز اطمينان و آرامش خاطر ايجاد مي كند و بناي خانواده متزلزل نمي شود.

سخت گيري چگونه عامل سلامت و استواري زنان مي شود؟

در جوامع غربي و شرقي و حتي كشور ما مشاهده مي شود كه بي توجهي به حجاب باعث ولنگاري و فساد فراوان در جامعه شده است. اگر نگاهي به وضعيت اجتماعي و فرهنگي كشورها بشود، مي توان به راحتي به اين حقيقت دست يافت. وضع موجود به خاطر بي توجهي به مسئلة حجاب و عدم سخت گيري نسبت به آن است.

حجاب صحيح و كامل باعث بقا و استواري ايمان در زن و ديگر افراد مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.