-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43339 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چه عاملي باعث شده جلوي بي حجابي كه به طور وسيعي جامعه را فرا گرفته و به فرهنگ منحط غرب نزديك مي شويم، گرفته نشود و اين قدر نيروهاي انتظامي در برابر آن بي خيال باشند؟

اصل اوليه در برخورد با هر مسئلهاي آن است كه با ابزارها و شيوه هاي متناسب برخورد شود، مثلاً مشكل اقتصادي تورم در يك جامعه را نميتوان با ساختن جنگ افزارها برطرف كرد يا مشكل و شبهه اعتقادي را با اعلام كردن بر طرف كرد.

بنابراين يكي از مسائلي امروزه جامعه ما با آن روبرو شده، بي حجابي و گسترش فرهنگ منحط غربي است كه اين مسئله عوامل متعدد فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... دارد. مهم ترين عامل گسترش فرهنگ غربي، عامل اولي يعني مسئله فرهنگي است. امروز جامعة ما با حجم وسيع تهاجم فرهنگي به خصوص از طرف جهان غرب روبرو است. بديهي است كه با اين مسئله نمي توان صرفاً با نيروي انتظامي و با ابزار قدرت برخورد كرد. وقتي قشري از جامعه از لحاظ تفكر و عقيده، اعتقاد به بي بند و باري و آزادي ارتباط دارند، وقتي انواع و اقسام نوشتارها يا فيلم ها از راههاي مختلف در دست جوانان قرار مي گيرد كه راهي براي جلوگيري آن ها وجود ندارد (مانند اينترنت) طبعاً برخورد از موضع قدرت و انتظامي نمي تواند كارساز باشد يا مثلاً مشكلات اقتصادي براي ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج را نمي توان با نيروي انتظامي برطرف كرد.

بنابراين با شناخت عوامل مختلف ايجاد بي حجابي و از بين بردن زمينه هاي هر يك و برطرف كردن مشكلات مربوط به آن ها از لحاظ فرهنگي و سياسي و ... ميتوان گام بعدي را برداشت كه استفاده از نيروهاي انتظامي است؛ زيرا اگر چه عوامل مخرب در يك جامعه ضعيف شده و يا از بين مي رود، اما در هر حال عدّه معدودي هستند كه نمي توان به هر صورت آن ها را مطيع قانون و فرهنگ ديني جامعه كرد. در اين جا بايد از ابزارهاي قدرت استفاده كرد.

مسئلة ديگر: نسل كنوني كه در جامعه زندگي مي كنند، غالباً جوان هستند و با آن نسل اوليه كه انقلاب كرده و با مشكلات و ماهيت رژيم گذشته آشنا هستند و فساد فرهنگي گذشته را ديدهاند، تفاوت دارند. بنابراين اگاهي بخشي در اين ميان از اهميت زيادي برخوردار است.

مسئله تعميق بخشيدن اعتقادات و ايمان ديني و رفع موانع و شبهاتي كه باعث تزلزل در ايمان و اعتقادات ديني مي شود، نيز يكي از عوامل مهم در برخورد با فرهنگ منحط غربي است.

هماهنگ عمل نمودن نيرو و ابزار قدرت يعني نيروي انتظامي با مسايل فرهنگي جامعه و دستگاه ها و سازمان هايي كه متولي مسائل فرهنگي و مشكلات زن هستند، ديگر سازمان ها كه به نوعي با اين مسئله ارتباط دارند، مي توانند بسيار مؤثر باشند. هم چنين مشكل كشورهاي غربي و صاحبان قدرت كه كشور ايران را در مسايل مختلف مانند مسئله حقوق بشر و آزادي بيان تحت فشار قرار مي دهند و هر روز بر حجم تبليغات و فشار هاي خود مي افزايند، نبايد از نظر دور داشت، در هر حال، هر انسان آگاه و صاحب درد در جامعه به سهم خود در مقابل اين مسئله، مسئوليت دارد. با شناخت و آگاهي از شرايط امر به معروف و با آگاهي بيشتر نسبت به مسايل ديني و عوامل ايجاد كننده فرهنگ بي حجابي نيز آشنايي با مشكلاتي كه اين مسايل براي جامعه و براي زندگي انسان ها ايجاد مي كند مانند تزلزل بنيان خانواده، رواج بياعتمادي، تنهايي و افسردگي مي تواند در زدودن ريشه هاي فساد و بي بند و باري، نقش مهمي داشته باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.