-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43358 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به اين كه نامزدم از من و خانوادهام ذهنيت مثبت و موجهي دارد، آيا صلاح ميدانيد وي را در جريان وضعيت خانوادهام قرار دهم؟

لزومي ندارد كه شوهرتان را در جريان مشاجرات، برخوردهاي منفي يا ويژگيهاي اخلاقي و اعتقادي و رفتاري پدر و مادرتان قرار دهيد. با توجه به توضيحاتي كه در پاسخ پرسش يك داده شد، توجيه پدر و مخصوصاً مادرتان را به عنوان يك تكليف و پروژه اخلاقي با رعايت محورهايي كه ذكر شد، دنبال كنيد. شايد آنان خودشان را اصلاح كردند. بر فرض عدم تأثير، اگر شوهرتان به تدريج موضوع را بفهمند، آثار منفي كمتري خواهد داشت.

تنها براي اظهار صداقت فرد در مقابل شوهر و اين كه بعدها جريانات به صورت نامطلوب به ايشان منتقل نشود و ذهنيت بدي نسبت به خانواده شما نيابد، با توجه به حساسيتي كه در ايشان وجود دارد، تنها مواردي را كه روشن و آشكار است و اطمينان داريد در آينده حتماً در جريان آنها قرار ميگيرد، به صورت كلي و سربسته و اجمالي بيان كنيد. تنها در حدي كه اطمينان يايفته و در آينده نيز در مورد مسائل خانوادهتان، از شما آگاهي و اطلاع بخواهد، نه از ديگران.

اما در مورد برادرانت، نظر ما اين است كه فعلاً تا بيان همه خصوصيات فردي و ويژگيهاي اخلاقي و رفتاري آنان، ذهنيت مثبت نامزدت را دچار مشكل نكني، زيرا ممكن است احساس شكست در ازدواج برايش پيش آيد و به دنبال آن در نوع برخوردش با شما مشكلي ايجاد گردد.

بايد با ايجاد فضايي مساعد و شرايطي متناسب با روحيات و خلقيات وي، به تدريج او را در جريان قرار دهيد، به بيان ديگر: با رعايت اصول تأثير گذاري كلام و رفتار و شخصيت فردي و اجتماعي نامزدتان، مشكلات رفتاري و اخلاقي برادرانت را به عنوان مشورت و پيدا كردن راه حل به تدريج براي وي توضيح دهيد.

توجه داريد كه اطلاع رساني به افراد - در مسايل زندگي، فردي و اجتماعي - بايد با رعايت ميزان ظرفيت تحمل و سعه صدرشان باشد.

بنابراين شما نيز با توجه به ميزان تحصيلات و موقعيت اجتماعي و قدرت بيان و نفوذ كلامي كه شوهرتان دارد و تا آن حدي كه احساس ميكنيد ميتواند در اصلاح برادرانت تأثير گذار باشد، به تدريج شوهرتان را در جريان مسايل برادرانت قرار دهيد، مثلاً بگوييد ميخواهم در مورد مسئلهاي كه برايم مهم است، با شما مشورت كنم.

شما موضوع را بررسي كنيد، نظرتان را الان يا بعداً به من بگوييد: برادر بزرگم دوستان نابابي دارد. ميترسيم در آيندهاش تأثير بگذارند (از احتمال ابتلا به اعتياد چيزي نگوييد). برادر كوچكم نيز مقداري عصبي است. البته اين عصبانيت و رفتارهاي ناهنجارش تا حدود زيادي معلول موقعيت سني او است. اگر مربي خوبي داشته باشد، به تدريج اصلاح ميشود. زمينه پذيرش و اصلاح شدن در وي هست. از شما ميخواهم با برادرانم بيشتر نزديك شويد و ارتباط برقرار كنيد. صميميتر باشيد و از طريق رفاقت و دوستي، در افكار و اخلاق، و ذهنيات و رفتارشان تأئير بگذاريد، و با رعايت تناسب سني، افراد موجه و تأثيرگذاري را با برادرانم آشنا كنيد تا به تدريج با دوستان ناباب ارتباطشان قطع شود، و اخلاق و رفتار برادرانم اصلاح گردد و...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.