-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43361 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

حضانت فرزند دختر و مطالبه مهريه.

درخصوص حضانت دختر يكساله شما، براساس قوانين موجود و به تصريح ماده 1171 قانون مدني: در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آن كه زنده است خواهد بود، هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد. حضانت كودك يكساله با شما خواهد بود و در اين خصوص آنها نميتوانند قانوناً كودك را از شما بگيرند و از اين جهت نبايد نگران باشيد.

اما درخصوص مطالبه مهريه، بعد از فوت، مهريه مانند ساير ديون و همرديف آنها است و بايد از اصل تركه پرداخت شود. (1)

اگر از شوهر مرحوم شما اموالي باقي مانده، مهريه بايد از آن اموال به شما پرداخت گردد و اگر مالي باقي نمانده، شما حق مطالبه مهريه را از ديگران نداريد، مگر اين كه مهريه را پدرشوهرتان بر ذمه گرفته باشد يا مهريه شما خانه يا زمين باشد كه موجود باشد. در اين صورت ميتوانيد از پدر شوهر مطالبه مهريه خود را بنماييد. اگر مهريه بر ذمه شوهرتان بوده و مالي از او باقي مانده، بايد به شما پرداخت نمايند.

در هر حال، براساس ماده 1171 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، حضانت دختر يكساله، با شما است مگر اين كه نخواهيد او را نگهداري كنيد. نيازي به اين نيست كه دختر خود را در قبال مهريه تحويل بگيريد، چون قانوناً ميتوانيد دختر خود را نگهداريد.

پينوشتها:

1 - آيت الله مكارم شيرازي، استفتائات جديد، ج 2، ص 470.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.