-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43365 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا مردان كنيز ميگيرند؟ آيا اين كنيزها بر مرد منزل مَحْرَماند چون در بعضي از احاديث از نزديكي در مورد كنيزان گفته شده است. در كتاب حلية المتقين احكامي ذكر شده است كه درباره نزديكي با كنيزان ميباشد كه با زن متفاوت است. علّت تفاوت را ذكر كنيد.

در ابتدا متذكر ميشويم كه خوشبختانه در زمان حاضر مسئله بردگي الغا شده و رسماً برده داري و گرچه به صورت بسيار بدتري و زشتتري در جهان غرب و مشرق وجود دارد، ولي در زمانهاي قبل اسيران جنگي را به صورت عبد و كنيز به فروش ميرساندند و احكام خاصي داشت كه در كتابهاي فقهي آمده است.

اين مسئله قبل از اسلام ميان اقوام رايج بوده و بعد از ظهور اسلام اين مسئله تعديل شد و قوانيني براي آن وضع شد. بنابراين اسلام ابداع كننده بردگي نبود، زيرا در حالي ظهور كرد كه بردگي سراسر جهان را گرفته و با تار و پود جوامع بشري آميخته بود؛ بلكه قوانين واحكامي براي تعديل مسئله و كاهش بردگان وضع كرده است.

مسئله بردگي در اصل در مورد اسيران جنگي بود كه به جاي زندان كردن، آنان را به افراد ثروتمند جامعه ميفروختند و اين طرحي براي نگهداري از اسيران چنگي بود. در اسلام نيز اين طرح مورد پسند واقع شده است. البته مقصود اسلام، نگهداري و تربيت و اسلام آوردن و هدايت آنان بود و بعد سفارش زياد بر آزاد كردن آنان كرده و ثواب زيادي براي آزاد كردن آنان وارد شده است.(1)

يكي از احكام عبد و كنيز اين است: كنيزي را كه ميخرد، با خريدن بر او محرم ميشود و مانند زن او بر او حلال است و نيازي به عقد ازدواج ندارد، ولي احكامي كه در ازدواج با زن آزاده هست، براي كنيز نيست، مثلاً زن آزاده حق هم خوابي، حق نفقه و مهريه بر شوهر خود دارد و وظيفه كار كردن ندارد، ولي كنيز هيچ كدام از اين حقوق را ندارد. بر مرد واجب است حداقل هر چهار ماه يكبار با زن آزاده خود آميزش كند، ولي كنيز چنين حقي ندارد.

تذكر: مطالعه كتابهاي قديمي براي شما ضرورتي ندارد. سعي كنيد از كتاب هايي كه جديداً نوشته شده و مطابق با زمان است استفاده كنيد چون كتابهاي قديمي براي زمان خودشان نوشته شده و برخي از مطالب نوشته شده در آن كتابها براي زمان ما موضوعيتي ندارد. برخي از مطالب نيز صحيح نيست. مطالعه كتاب هايي مانند تفسير نمونه، كتابهاي شهيد مطهري و ديگر كتاب هايي كه از علما و دانشمندان است، بيشتر مفيد است.

پي نوشتها:

1. با استفاده از تفسير نمونه، ج 21، ص 412 به بعد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.