-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43366 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا در كشوري كه حجاب ممنوع است، در صورت تعارض بين تحصيل دانش و حجاب ميتوان تحصيل را بر حجاب مقدم نمود؟

در ابتدا بايد توجه داشت كه تحصيل دانش منحصر در تحصيل در مدارسي كه حجاب در آنها ممنوع ميباشد نيست، بلكه امروزه با توجه به ابزارها در راههاي مختلفي كه وجود دارد، اين امر از راههاي ديگر امكانپذير است. مثلاً ميتوان در مدارس ديگر و يا در صورت عدم امكان به صورت انفرادي يا دسته جمعي در منازل خود يا از طريق ابزارهاي جديد مانند اينترنت به تحصيل ادامه دهند و هيچ لزومي به شركت در كلاسهاي درس مدارس دولتي احساس نميشود، چه اين كه موارد زيادي در كشورهاي مختلف شنيده شده است كه چنين كردهاند. البته براي رسيدن به آنها هزينههاي بيشتر ميبايد صرف شود و طبعاً مشكلاتي هم خواهد داشت. قرآن ميفرمايد: اي بندگان من كه ايمان آوردهايد! زمين من وسيع است، پس تنها مرا بپرستيد (و در برابر فشارهاي دشمنان تسليم نشويد).

همچنين: كساني كه فرشتگان آنها را قبض روح كردند در حالي كه به خويشتن ستم كرده بودند، به آنها گفتند: شما در چه حالي بوديد؟ و چرا با اين كه مسلمان بوديد، در صف كفار جاي داشتيد؟ گفتند: ما در سرزمين خود، تحت فشار و مستضعف بوديم. فرشتگان گفتند: مگر سرزمين خدا پهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟(1) آنها (عذري نداشتند و) جايگاهشان دوزخ است و سرانجام بدي دارند.(2)

انسان مؤمن به منظور حفظ آيين و كيش خود بايد جلاي وطن كرده و در هر نقطهاي كه امكان پرستش حضرت حق است، سكني گزيده و به زندگي روزمره خود بپردازد. اين دو آيه بيانگر اهميت دين است كه به انسان امر شده به خاطر آن مرارت سفر و كوچ كردن را تحمل نمايد و در محلي غير از وطن سُكني گزيند.

با همه تأكيدي كه بر دانش افزايي شده، ولي حفظ حجاب واجب اهم است و اگر مزاحمي مثل تحصيل علم (كه مهم است) سدّ راه آن شود، طبق برهان تقديم اهم بر مهم، حجاب و حفظ آن مقدم است.

انسان ميتواند با تحصيل به صورت خصوصي و كسب دانش و مطالعه كتب مربوطه در آن رشته، به كمالات عاليه نائل گردد. البته اين راه سخت و دشوار است، ولي خدا بزرگترين ياريگر است.

آنچه در اسلام توصيه شده، طلب دانش و معرفت و رسيدن به حقايق عالم هستي و شناخت خود و جهان هستي و پروردگار است. براي رسيدن به اين موارد، ضرورتي به درس كلاسيك و رفتن به مدرسه و... نيست، يعني در هر حال بين آموختن علم كه در اسلام بدان توصيه و بلكه واجب شده است و حفظ حجاب تضادي نيست.

پينوشتها:

1 - عنكبوت، 56.

2 - نساء، 97.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.