-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43431 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

زن در چه مواردي بايد مطيع شوهرش باشد؟

اساس زندگي بر هماهنگي، رأفت و صميميت است. به بيان ديگر: جامعه را با اجراي قوانين و مقررات بايد اداره كرد و زندگي را بر پاية اخلاق، گذشت، رفاقت، همكاري و همدلي تداوم بخشيد. در غير اين صورت شيرازة جامعه از هم مي پاشد و زندگي به مُردگي و به يك مرگ تدريجي تبديل مي گردد.

تكاليف و وظايفي كه در قرآن و روايات براي زن و شوهر مطرح شده، دو دسته اند:

وظايف اخلاقي كه موجب بقا و استمرار و صميميت در كانون گرم خانواده مي گردد و تكاليف واجب و قانوني كه غالباً در مواردي كه ناهنجاري و ناسازگاري در ميان آن دو وجود داشته باشد، مطرح مي گردد.

براي آشنايي بيشتر از وظايف اخلاقي زن و شوهر كتاب آيين همسرداري اثر آيت الله ابراهيم اميني و جزوة پيوست را مطالعه نماييد.

در مورد تكاليف واجب يا مواردي كه بر زن واجب است از شوهر اطاعت كند، به رسالة توضيح المسائل قسمت احكام عقد دائم مراجعه كنيد. بر اساس فتواي مراجع تقليد، اطاعت شوهر در دو مورد بر زن واجب است:

1- بدون رضايت شوهر از خانه بيرون نرود مگر براي انجام كار واجب مثل حج.

2- براي هر لذتي كه شوهر مي خواهد، خود را تسليم كند و بدون عذر شرعي از نزديكي كردن او جلوگيري ننمايد.

در اين دو صورت، تهية غذا و لباس و منزل و دارو و درمان زن بر مرد واجب مي شود و اگر مرد اين ها را تهيه نكند، چه توانايي مالي داشته باشد يا نداشته باشد، مديون زن است.

زني كه خرج او بر عهدة شوهر است ولي شوهر خرج او را نمي دهد اگر ناچار باشد براي معاش خودكار كند در منزل يا خارج از آن، در موقعي كه مشغول تهية معاش است، اطاعت از شوهر بر او واجب نيست.[15][15] رسالة توضيح المسائل آيت الله بهجت، ص 371؛ رسالة ساير مراجع تقليد در فصل احكام عقد دائم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.