-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43434 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

چگونه مي توان شاد زيست؟ اين جمله از زمان دبيرستان (كتاب معارف) هميشه در ذهنم دور مي زند كه: خوشي هاي اين دنيا زودگذرند. فردي گوشه گير و افسرده شده ام. دوستان و خانواده ام دائماً اين جمله را به من مي گويند كه چرا اين قدر بي ذوقي!

خواهر گرامي! تلقي انسان ها از دنيا و زندگي مادّي، متفاوت است. زندگي دنيوي جز يك سرگرمي و بازي و فخر فروشي و جمع آوري مال و ثروت نيست. قرآن مي فرمايد: بدانيد زندگي دنيا تنها بازي و سرگرمي و تجمل پرستي و فخر فروشي در ميان شما و افزودن طلبي در اموال و فرزندان است.1

حيات آدمي بين دو مبدأ (دنيا) و مقصد (آخرت) قرار گرفته است و همة انسان ها، مسافر سراي ديگر و جهان آخرت هستند. در نتيجه رنج و سختي و خوبي و خوشي آن پايدار نبوده و جز براي امتحان، به وجود نيامده اند. آن چه مهم است، اعتقاد و باور اين موضوع است. اغلب انسان ها به پرورش مبدأ برخواسته و از مقصد باز مي مانند و گويا آن را باور ندارند و در آبادي دنياي خويش سخت مشغولند، پس به افراط كشيده مي شوند. البته در اين ميان بعضي به تفريط كشيده شده و فقط به مقصد مي پردازند و در زندگي دنيا بر خود سخت گرفته و چون مرتاضان روزگار خويش را سپري مي كنند.

اين هر دو حال(افراط و تفريط) خصوصاً حالت اوّل زيان بار است. نكاتي كه در قرآن و روايات وجود دارد به اين مسئله مهم مي پردازد كه دنيا جاي ماندن و سراي ابدي نيست. در نتيجه دل بستن به آن به اين خيال كه براي هميشه در آن خواهي بود. تصوري كاملاً اشتباه است. چون شواهد و قرائن فنا پذيري به اندازه اي روشن است كه جاي هيچ گونه انكاري وجود ندارد، ولي متأسفانه كمتر مورد عبرت قرار مي گيرد.

1 حديد(57) آية 20.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.