-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43435 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چرا همسرم علاقه ندارد با من بيرون از خانه بيايد و فقط با دوستانش رابطه دارد؟

خواهر گرامي! شايد علّت اين كه همسر محترمتان دوست دارد به بيرون خانه برود و با دوستانش ساعات فراغت خود را سپري كند، گوشهگيري شما باشد.

وقتي شما با او گرم نگيريد و او احساس تنهايي كند، طبيعتاً از شما دوري ميكند.

اگر بخواهي بيشتر به شما توجه كند، بايد براي او جذّابيت و گيرايي داشته باشيد، عوامل جذّابيت عبارتند از:

1 - رسيدگي به سر و وضع خود و پوشيدن لباس زيبا و جذاب.

2 - رعايت احترام و ادب در گفتار و كردار. بديهي است اگر شما در صدا كردن و گفتگو با او محترمانه برخورد كنيد يا جلوي ديگران به او احترام بگذاريد، علاقهمندي او به شما بيشتر خواهد شد.

3 - خنده رويي و بذله گويي باعث جذّابيّت ميشود.

4 - مسلّماً تولد نوزاد در علاقهمندي او تأثير خواهد داشت.

5 - دعا و راز و نياز با خدا در علاقهمندي او مؤثر است، بعد از نماز هايتان از خدا بخواهيد علاقه و محبّت او به شما بيشتر شود.

6 - به نظر ميرسد او علاقهمند به شما است و اين كه با دوستانش مأنوس است، به خاطر اين است كه چون تازه ازدواج كرده، حالت قبل از ازدواج را سپري ميكند كه كم كم با تولد فرزند و درگير شدن با مسائل خانوادگي آن حالت از بين ميرود.

در مورد اين مسئله بيش از اندازه حساس نباشيد. اگر دوستانش افراد خوبي باشند جاي هيچ گونه نگراني نيست.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.