-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43506 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

پدر و مادرم مرا درك نمي كنند و نمي دانند من در چه موقعيتي هستم و در بعضي مواقع با آنان درگيرمي شوم . مي خواستم روشي داشته باشم كه آنان را از من راضي باشند و به آنان توجه كنم .

وظيفهء نگه داري و تربيت فرزندان بر عهدهء پدر و مادر است و بايد به درستي اين وظيفه را انجام دهند,ولي گاهي مشكلات فراوان مانع انجام وظائف به طور كامل مي شود. در اين صورت فرزندان كه به حدّي از رشد وبلوغ رسيده اند, بايد مشكلات پدر و مادر را درك كنند و براي سعادت خود گامي بردارند و توقع نداشته باشند پدر ومادر دست آنان را بگيرند, چون زمانه و دوران به نحوي است كه مشكلات پدران و مادران به مراتب بيش تر ازفرزندان است . همكاري و همياري و مساعدت فرزندان مي تواند مقداري از مشكلات پدر و مادر را بكاهد. اگر شماخواستيد پدر و مادرتان از شما راضي باشند, بايد سعي كنيد بار خود را از دوش پدر و مادر برداريد; هم بار مالي وهم بار خدماتي را. سعي كنيد در مصرف لباس ها و خورد و خوراك اسراف انجام نگيرد و در خدمات مانند شست وشوي ظروف و لباس ها و نظافت داخل خانه و خريد بيرون خانه به پدر و مادر كمك كنيد و از نظر اخلاق و ادب ,فردي مؤدّب و مقيد به آداب اسلامي باشيد, مثلاً نماز را به موقع و در مسجد بخوانيد و به آن اهميّت بدهيد. قرآن بخوانيد و درستان را بهتر بخوانيد. از دوستان لا ابالي و بي نماز و بد اخلاق دوري كنيد. در اين صورت پدر و مادر ازشما را حتي خواهند بود كه رضايت خداي متعال را به دنبال دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.