-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43508 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

همسرم با ماشين اداره تصادف كرده و حدود يك ميليون و پانصد هزار تومان خسارت بار آورده است . چون پول نداشتيم , از كسي گرفته ايم و ماهانه هفتادو پنج هزارتومان بهرهء آن را مي پردازيم . به هر دري زديم .اين مشكل را حل نكرديم مستأصل شده ايم شده ايم و خواهان راه حل و كمك .

خواهر كتايون تاج بخش

با سلام و سپاس از اين كه ما را امين راز خود دانسته ايد و مشكلات خويش را با ما در ميان گذاشته ايد. ازمضمون نامهء شما متأثر شديم , مشكلي را كه در نامه نوشته ايد, مربوط است به مشكلات مالي . حوزهء فعاليت اين واحد, مسائل فرهنگي است , نه امور مالي و بودجه اي در اختيار ما نيست تا بتوانيم در زمينهء رفع مشكلات مالي عزيزاني چون شما اقدام نماييم , ليكن دو نكته را يادآور مي شويم :

نكته اوّل : خداوند حكيم نعمت ها و نقمت ها را در بين بندگان تقسيم كرده است . به هر فرد خانواده اي يكسري نعمت داده است و نيز يكسري مشكلات و گرفتاري ها, مثلاً تن سالم و فرزندان خوب و توان و استعداد خوب كه خداوند به شما ارزاني داشته , از جملهء اين نعمت ها است . مشكل تصادف همسرتان و در نتيجه به بار آوردن مشكلات مالي از جملهء گرفتاري ها است . البته برخي مشكلات با دست خود دامن مي زنيم , مثل مشكلي كه بيان شد.همهء خانواده ها با مشكلات و كاستي هايي مواجه هستند, ليكن يكي همه چيز دارد, ولي استعداد و توان لازم عقلي راندارد; ديگري توان و استعداد عقلي دارد, ولي از مال و ثروت بي بهره است . سومي مال و ثروت دارد, ولي از نعمت سلامتي محروم است . چهارمي نعمت سلامتي ندارد, ولي از نعمت امنيت محروم است .

در اين دنيا كسي بي غم نباشد اگر باشد بني آدم نباشد

قرآن اين حقيقت را چنين بيان داشته است : ; يعني زندگي انسان با حرمان ها و رنج ها آميخته است , چون دنيا منزلگان مسافران است , نه مقصد مسافر براي منزلگان وتوقفگاه تلاش نمي كند, بلكه براي مقصد تلاش مي كند.

نكتهء دوم : همهء اين سختي ها, حرمان ها و كاستي ها را قرآن به عنوان ابتلا و آزمايش بيان نموده است . اين ها درزندگي مايهء امتحان است . همه آزمايش مي شوند. هر كه مقام و قربش به خدا نزديك تر باشد, آزمايش شديدتر است .در روايت آمده است كه شديدترين مردم به ابتلا و آزمايش پيامبرانند. سپس اوليا و امامان , بعد از اين هر كه به مقدارقربش به خدا آزمايش مي شود.

هر كه در اين بزم مقرب تر است جام بلا بيشترش مي دهند

در روايت آمده است كه مشكلات زندگي , هديهء خدا به مؤمن است .

اگر ديگرانش بود ميلي چرا ظرف مرا بشكست ليلي ؟!

اگر مشكلات زندگي را زاويه اي كه قرآن و روايات بيان داشته اند بنگريم , يقيناً بر صبر و پايداري ما افزوده مي شود و تحمل آن بر ما آسان است .

در پايان خوشبختي شما و رهايي از مشكلات را از خداوند بزرگ خواهانم .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.