-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43574 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در اجتماع كساني هستند كه از ايمان بالايي بر خودار بوده ، ولي داراي بچه هاي كور، فلج، عقب افتاده و ... هستند. عده اي مي گويند پدر و مادر مقصرند. آيا اين گفته صحيح است؟

در پاسخ به سؤال دوم مطالبي بيان شد و نيازي به بسط آن نيست، ولي بايد گفت وجود افرا د معلول؛ منحصر در خانواده هاي مذهبي نيست. در جوامع غربي با ان همه پيشرفت علمي و پزشكي، باز چنين افرادي مشاهده مي شوند. گرچه منشأ بسياري از معلوليت ها و نقيصه ها از علتي سرچشمه مي گيرد ، ليكن بعضي از علّت ها ناشناخته مانده است. در عين حال رعايت مسائل و ضوابط خاص مربوط به امور زناشويي برگرفته از دستور هاي شرع اسلام و تجربه هاي مفيد و توصيه هاي پزشكي در كاهش ناهنجاري معلوليت ها مؤثر است.

لازم است زوج جواني كه تشكيل زندگي داده اند، بدون مطالعه جهت داشتن فرزند اقدام نكنند كه بعداً به عنوان پدر و مادر ، مسئول تولد فرزندي ناقص و معلول شوند، زيرا كه قانون طبيعت و عليت و معلوليت استثنا نمي شناسد.

اگر معلول و ناقصي ديده شود، حتماً از علتي است كه در آن نقص وجود داشته است و چه خوب است انسان به ايجاد چنين علت هايي نپردازد كه نيتجه اش نقص و كژي باشد.

مطالعات ژنتيكي و مشورت با متخصّص ژنتيك و به كارگيري توصيه هاي بهداشتي و رواني اسلام و نيز تجربه هاي موفق ، زمينة بسياري از نقص ها و كمبود ها را از بين مي برد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.