-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43575 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

روابط پسران و دختران در چه حدّي آزاد است ؟ آيا از نظر مطالب درسي و آموزشي مي توانند بايكديگر صحبت نمايند؟

دختران و پسراني كه به يكديگر نامحرم هستند بايد سعي كنند تا از مراوده و صحبت كردن با يكديگراجتناب نمايند تا اين كه زمينهء گناه در آن ها ايجاد نشود. از اين رو, هر نوع روابطي كه موجب لغزش و سقوط اخلاقي دختر يا پسر را به همراه داشته باشد منع شده است . از اين رو فقها مي فرمايند:(1)

1 به قصد لذت و ريبه نباشد.

2 با اين صحبت كردن به گناه آلوده نشوند.

162ـ مسئله ـ صحبت كردن با نامحرمب ه غير ضرورت مكروه است خصوصاً اگر مخاطب جواب باشد.

163ـ مسئله ـ اگر مردي بداند چنانچه با نامحرمي صحبت كند به گناه خواهد افتاد نبايد با او صحبت كند خواه زن به گونه اي صحبت كند كه مرد را به گناه بياندازد يا دربارهء مطلبي صحبت كند كه مرد به گناه بيافتد.

در نيتجه صحبت هايي كه به قصد شهوت انداختن ديگري باشد, حرام است و بايد از آن اجتناب كرد. اگر صحبت كردن به جهت مسائل درسي و ضرورت هاي شغلي باشد با رعايت شرايط ذكر شده مانعي ندارد, اما بهتر است ازصحبت و مراوده با نامحرم اجتناب شود تا انسان دچار لغزش و گناه نشود. هر قدر صحبت كردن و مراوده با نامحرم بيشتر شود, انسان بيشتر در معرض سقوط قرار مي گيرد و دل خانهء شيطان مي شود, آرامش از انسان سلب مي شود. ازاين رو, مردان وبه خصوص جوانان بايد به شدت از مراوده با نامحرم اجتناب كنند; زيرا اين گونه مراوده ها و صحبت كردن ها معمولاً با قصد لذت و ريبه همراه است و شرعاً حرام خواهد بود.

(پـاورقي 1.سيد مسعود معصومي ,احكام روابط زن و مرد, ص 103و 104

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.