-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43577 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

شوهرم خيلي اهل قهر است . با يك مسئلهء كوچك فوري قهر مي كند و نسبت به من بي اعتنايي مي كند. او بسيار بدبين و يك دنده است . براي تخليهء روحي خودم گاهي به قرآن رو مي آورم .

بعضي از روحيات و منش ها موروثي است و به زودي نمي توان آن ها را تغيير داد. زندگي كردن با اين گونه افراد شايد كمي مشكل باشد, اما با صبر و تحمل و بردباري و استمداد از خداوند متعال مي توان بر مشكلات غالب شد. شايد او روحيهء شما را درك كرده و به قول معروف كليد رمز روحي و رواني شما را خوانده است . از اين جهت گاهي از اين اهرم استفاده مي كند تا شما را تحت سيطره و كنترل خود داشته باشد. بايد روشي مناسب پيش گيريد. در ضمن اين كه با دقت و هوشياري مواظب باشيد درگيري و تنشي ايجاد نشود. بايد بر روحيهء خود مسلطباشيد و كاري انجام ندهيد كه بعد از آن دچار مشكل شويد. اعصابتان را بي جهت و به خاطر مسائل جزئي ناراحت نكنيد. اين تنها شما نيستيد كه اين مشكل را داشته باشيد. بسياري از مراجعات ما اين گونه مناقشات است . همان طوري كه بعضي از مردان خُلق به خصوصي دارند, در بعضي خانواده ها مردان از دست زنانشان چنين ناراحتي ها رادارند, اما سعي مي كنند بر اعصابشان مسلط باشد و با اخلاق زنشان بسازند و آن را نزد خدا به عنوان وظيفهء الهي محسوب كنند. اصلاً صبر و بردباري كه اين همه در آيات و روايات بدان تأكيد شده , براي اين گونه مشكلات است ,چون اگر صبر نباشد, بسياري از زندگي ها متلاشي مي شود. قرآن دربارهء صبر و ثواب آن فرمود: (1)

مي گويند. پس عاقبت صابران خوب جايگاهي است >.

سلام رو به رو مي شوند>.(2)

(پـاورقي 1.نحل (16 آيهء 126

(پـاورقي 2.نساء (4 آيهء 25

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.