-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43633 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا زن در موقع نماز و بدون وجود نامحرم بايد با حجاب باشد؟

در ميان روايات چيزي كه به حكمت و مصلحت اين موضوع اشاره كرده باشد نيافتيم , ولي به نظر مي رسد مي توان براي اين مسئله توجيهاتي كرد; بدين شرح كه : داشتن لباس كامل , بر وقار ظاهري انسان مي افزايد. هر چه از لباس انسان كم شود, از وقار آدمي و حفظ شئونات اجتماعي اش كم مي شود و در حدخانواده و خويشان نزديك مانند زن و شوهر تنزّل مي يابد. حجاب يك نوع ادب است و ادب اقتضا مي كندانسان در مقابل ديگران و بزرگان , با لباس كامل ظاهر شود. شركت در محافل و مراسم مذهبي در همهء اديان معمولاً با حجاب همراه است , به ويژه در اسلام كه لباس رسمي حضور يك زن مسلمان در اجتماعات , همراه باپوشش كامل است .

نماز, مناجات و خلوت با خدا است و بايد اين حالت رسمي از حالت هاي غير رسمي , به وسيلهء پوشش مناسب و كامل متمايز گردد.

از ديگر مصالح حجاب در نماز اين است كه : اگر در حال نماز احياناً نامحرم وارد شد, نيازي به شكستن نمازنباشد و از سوء استفاده هاي احتمالي در حال بي خبري جلوگيري شود, به خاطر اين كه در حال نماز نمي توان به چپ و راست و پشت سر نگاه كرد, حتي وقتي حجاب لازم نباشد, ممكن است با پوشش بسيار كم و باوضعي مبتذل به نماز ايستاد و در همان حالت افراد محرمي مانند پسر بزرگ ـ كه نبايستي مادر را در آن حالت ببيند ـ بدون اطلاع قبلي وارد منزل شوند و از قبيل اين مسائل كه لازمه اش شكستن نماز و تغيير لباس با عجله است و اي بسا افراد محرم و مجرّد مجبور به ورود به منزل و انجام كاري باشند و فرصت صبر كردن نداشته باشند.

هم چنين در حال نماز انسان نمي تواند بي جهت نماز را بشكند و قادر نيست كه پشت بام يا جاهايي را كه به منزل اشراف دارد, كنترل كند ; در اين حال ممكن است در حال بيخبري مسائلي پيش آيد كه براي نمازگزارخوشايند نباشد.

اگر بپذيريم اسلام همواره در صدد حفظ حجاب بانوان است و به عفت و پاكدامني سفارش مي كند, متوجه مي شويم پوشش كامل در نماز, هم سو با اين ايده است و براي تأكيد بر اين مسئله , چنين شرطي را در نماز لازم مي داند و همراه عبادت , درس عفت و پوشش مناسب مي دهد, تا الگوي رفتاري و كرداري يك زن مسلمان رامعرفي كند. مي شود گفت چون معمولاً نماز در اماكن عمومي و مساجد و مجامع بزرگوار مي شود, براي حفظعفت عمومي , حجاب كامل لازم است و در بقيّهء موارد از همين آيين نامهء كلي پيروي مي شود. هم چنين درموقعيت هاي خاص اگر انسان با لباس كامل حضور يابد, از نظر روحي آرامشي بيش تر و خاطري آسوده تر دارد.ديگران كه : شخص نمازگزار با اين پوشش مشخص مي كند در حال نماز است و ديگران را از مزاحمت و حرف زدن باز مي دارد و لباس هم چون پرده اي است كه ميان او و ديگران حايل مي شود, حتي شوهر كه نزديك ترين فرد به همسر است , نمي تواند در آن حال رسمي ـ كه انجام نماز واجب است ـ به او امر و نهي كند يا حتي درخواست مشروع بنمايد و بايد صبر كند تا نماز تمام شود و نمي تواند بهانه كند فكر كرده است همسرش درحال دعا و مناجات معمولي بوده است .

آن چه گفته شد, توجيهاتي است كه به ذهن مي آيد و دليل اصلي آن تعبّد و پذيرش خواست شارع مقدس اسلام است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.