-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43640 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

چرا بين بلوغ شرعي و اجتماعي فاصله وجود دارد؟ چرا خداوندمتعال سن بالاتري را براي بلوغ , به خصوص در دختران قرار نداد؟

بلوغي كه در فقه مطرح است اصالتاً مبتني بر سنّ و سال نيست , بلكه مبتني بر علائم تكويني جنابت و عادت است . علاوه بر آن ظاهر شدن موي درشت بر عانه (زير شكم , بالاي عورت ); اين ها علامت مرد و زن شدن مي باشند.

پسران ديرتر از دختران بالغ مي شوند; يعني در سنين بالاتر از دختران , مردمي شوند و دختران از نظر سنّي , زودتر توانايي زن شدن (باردار شدن ) را دارند, ولي اگر از اين دو علامت , بلوغ كشف نشد; يعني پسري يا دختري نتوانستند از آن دو راه بلوغ خود را تشخيص دهند, از راه سنّ و سال كه علامت غالبي براي بلوغ است ,مشخص مي شود. پسران غالباً در پانزده سالگي (سال قمري ) و دختران نُه سالگي بالغ مي شوند; البته دربارهء تشخيص از راه من و سال , روايات مختلفي وجود دارد.قول پانزده و نه , قول مشهور است . در روايتي , بلوغ دختر و پسر را دوازده سالگي ودر يك روايت , سيزده سالگي مطرح كرده اند.(1) اين علائم , براي ابتداي بلوغ است ومسلّم است هر چه بر سنّ و سال و تجربهء انسان افزده شود, بلوغ (رشد) فكري واقتصادي بالاتر مي رود و بهتر مي شود.

غالباً در ابتداي بلوغ , مسائل شرعي از قبيل نماز و روزه مورد توجه است وشايد بسياري از پسران و دختران در ابتداي بلوغ , توانايي كارهاي اقتصادي ياسياسي را نداشته باشند. رشد و بلوغ در هر كاري متناسب با اهميت آن كار است ,لذا دربارهء دادن اموال يتيمان به آنان , قرآن مي فرمايد: (2)

مي توان گفت كه رشد, يك مرحله بالاتر از بلوغ است .

علامهء طباطبايي قدس سره در فرمود: بايد دانست نظر اسلام درباره بلوغ به دو گونه است : يكي آن كه در فصل عبادات و حدود و ديات , رسيدن به سن ّشرعي (سنّي كه انسان صلاحيّت ازدواج پيدا مي كند) شرط است . اما در باب نفوذتصرفات مالي و اقرار و نظاير اين ها, علاوه بر اين , رشد اجتماعي نيز لازم است واين از لطايف دقيقي است كه اسلام در مرحلهء قانون گذاري رعايت كرده است , چه در مسائل مالي , عده اي در صدد گول زدن تازه بالغان بر مي آيند و با زبان بازي ووعده هاي فريبنده و معاملات غرري , اموال آنان را از چنگشان مي ربايند; بنابراين ,مي بايست غير از بلوغ , به رشد عقل اقتصادي توجه شود و آن را شرط نفوذتصرفات قرار دهند. اما در عبادات و حدود و ديات , احتياج به مازاد بر بلوغ نيست ,چون پسران و دختران با بالغ شدن , توان تشخيص زشتي گناهان و جنايات رادارند.(3)

(پـاورقي 1.وسائل الشيعه , ج 1 ص 32

(پـاورقي 2.نساء (4 آيهء 6

(پـاورقي 3.علامه طباطبائي , ترجمهء الميزان , ج 4 ص 293 با تلخيص .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.