-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43641 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

بعضي از كودكان در اثر تربيت غير صحيح , حرف هاي زشت مي زنند. لطفاً بگوييد با اين كودكان و يا با پدر و مادر آنان چگونه برخورد نماييم ؟

پاسخ به اين سؤال به دو بخش تقسيم مي شود:

1 برخورد با كودكاني كه حرف هاي زشت مي زنند;

2 برخورد با پدر و مادر كودكي كه حرف هاي زشت مي زنند.

در بخش اوّل , به چند نكته بايد توجه شود:

1 بايد با اين گونه بچه ها ابتدا از راه اظهار محبّت و دوستي ـ كه اولين نياز دروني هر كودك يا نوجواني است ـ وارد شويم ; يعني ابتدا با ابراز محبّت و علاقه مندي , با آنان دوستي كنيم . وقتي كه با آنان دوست صميمي شديم و ارتباط ما با آنان نزديك تر شد و از سوي ما جاذبه و محبت و صداقت يافتند, آن وقت با نصيحت و تذكرو بيان مفاسد بد زباني آنان را از كار زشتشان باز داريم .

در روايت آمده است : (1)

از اين حديث استفاده مي شود تربيت صحيح از طريق مهر و محبت , بهتر و صحيح تر است .

2 احياي شخصيت و كرامت نفس در كودكان و نوجوانان عامل بسيار مهمي در تربيت آنان است . منشأبيش تر بدرفتاري ها و اختلالات رفتاري كودكان , بر خورد ناصحيح و تحقير شخصيت انساني آنان است .انسان ها در هر سنّي كه باشند, مشكلات موجود در روابطشان و اختلال ها و نا هنجاري هاي رفتاريشان , معمولاًنتيجهء فقدان احترام متقابل و بي ارزش شدن شخصيتشان است . اگر ما بتوانيم با اخلاق و برخورد صحيح ,شخصيت از بين رفتهء آنان را به آن ها برگردانيم , مي توانيم آنان را به سوي هدايت رهنمون شويم .

اما در مورد برخورد صحيح با پدر و مادر كودكاني كه بد زبان هستند, بايد نكاتي را مورد توجه قرار دهيم :

1 منشأ بد زباني در برخي كودكان , پدر يا مادر و يا هر دو و يا دوستان كوچه و محلّه است . بايد ببينيم منشأبد زباني كدام يك از موارد است . اگر علّت بد زباني , پدر يا مادر است , با توجيه آنان و نشان دادن راه صحيح , به آنان گوشزد كنيم آثار بدزباني , فرزندتان را به بيراهه مي كشد و باعث بي آبرويي آن ها مي شود. پدر و مادرها بايداز گفتن حرف هاي زشت پرهيز كنند و از فحاشي و بد زباني و گفتن الفاظ ركيك دوري كنند تا فرزندانشان , ازآنان , به طور نا خود آگاه تأثير منفي نپذيرند.

2 بسياري از پدران و مادران بر اثر تربيت غلط و بي توجهي به آثار منفي بدزباني , باعث تأثير گذاري درفرزندانشان مي شوند; بنابراين بايد با آموزش صحيح به آنان , زمينهء اصلاح فرزندان را فراهم كنيم . علي 7رمود: ;(2) بنابراين با آموزش صحيح به پدر و مادرها, مي توانيم زمينهء تربيت صحيح فرزندان را فراهم كنيم .(3)

(پـاورقي 1.نهج الفصاحة, كلمهء 451

(پـاورقي 2.غررالحكم , حديث 9008

(پـاورقي 3.با استفادهء از , نوشته رضا فرهاديان .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.