-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4366 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بنده معلم روستا هستم. جهت پر كردن اوقات فراغت خود چه كتابهايي را معرفي مينماييد. در صورت امكان چند مجله يا كتاب مناسب بفرستيد.در زمينه معرفي كتاب لازم به تذكر است كه با يك كتاب نميتوان به همه سؤالات پاسخ گفت؛ زيرا سؤالها پيرامون مسائل مختلفي است و اطلاعات گستردهاي را ميطلبد در عين حال مطالعه نوشتههاي استاد مطهري و نيز چهار جلد كتابهاي »پرسشها و پاسخهاي مذهبي«، نوشته آيت اللَّه مكارم توصيه ميگردد. همچنين ر.ك:

1- نقش ائمه در احياي دينعلامه عسگري

2- زندگاني تحليلي پيشواياناسدالله مشيري

3- تاريخ سياسي اسلامرسول جعفريان

4- حيات فكري و سياسي امامانرسول جعفريان

5- شيعه پاسخ ميدهدسيد رضا حسيني نسب6- خاطرات مدرسهسيد محمد جواد مهري

7- راه ما، راه و روش پيامبر ماعلامه اميني

8- مذهب و رهبر ما (ترجمه المراجعات)امام شرف الدين

9- سيره پيشوايانمهدي پيشوايي

10- امامشناسيعلامه طهراني

11- آموزش عقايد و دستورهاي دينيعلامه طباطبايي

12- معادآيت اللَّه مكارم شيرازي

13- معادمحسن قرائتي

14- معاد شناسيعلامه طهراني

15- آموزش عقايدمصباح يزدي

16- عقايد (نبوت، امامت و...)محسن قرائتيمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.