-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43664 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

تكليف زني كه با مردي زندگي مي كند كه فقط براي خويشان خود اهميت قائل است، آنها را مهمان ميكند، ولي براي خويشان همسر اهميت قائل نيست چيست؟ كتابي را در اين باره معرفي كنيد.

يكي از آفات شكل گيري زندگي مشترك، خود محوري و خودخواهي است.

سرمايه برقراري و استمرار رابطه خوشايند و موفق ميان زن و شوهر، همسري و همراهي، همفكري، حقگرايي و وارستگي از تعصبات نارواي خوشاوندي است.

اگر مرد خانه بر اساس خودمحوري تنها به خويشان خود اهميت داد، همسر بايد او را متوجه وظايف مشترك كند و با استفاده از محبت و احسان، دل او را به سوي خانواده خود متمايل سازد. البته لازم نيست شوهر را با زبان نصيحت كند، زيرا زير بار نخواهد رفت، بلكه در عمل به او بفهماند همان طوري كه او براي فاميل شوهر اهميت قائل است، انتظار دارد او نيز براي فاميل همسرش احترام قائل باشد. يعني با ايجاد صميميت و محبت خود در دل شوهر، خواسته هاي او نيز براي شوهر قابل احترام باشد . زن مي تواند با هر چه نزديكتر كردن خود به شوهر و ايجادعلاقه قلبي در شوهر نسبت به خود، وي را نسبت به خواسته هاي دروني كه زن دارد، تشويق نمايد. وقتي شوهر، زن خود را دوست داشته باشد و ناراحتي هاي او براي شوهر ناراحت كننده باشد، به طور طبيعي سعي خواهد كرد كه خواسته هاي همسر خود را نيز مد نظر داشته باشد، اگر چه به زبان نياورد. هم چنين احترام هر چه بيشتر زن به خانواده و بستگان شوهر نيز مي تواند كم و بيش مؤثر باشد.

و نكته ديگر آن است كه پدر و مادر و فاميل خانم، با محبت او را به سوي خود بكشانند.

انسان خواه ناخواه اسير احسان ديگران است و نمي تواند در اين باره بي اعتنا باشد، اگر پدر و مادر خانم به داماد خود احترام بگذارند و متناسب با روحيه او برخورد كنند، قطعا داماد را به رفت و آمد تشويق مينمايند. البته در مواردي نيز ممكن است شوهر نسبت به آيين همسرداري و وظايف مشترك آگاهي نداشته باشدِ. در اين صورت كتابهايي را در اختيار همسر بگذارد و يا با همديگر كتاب مطالعه كنند.

كتاب آيين همسرداري از ابراهيم اميني و بهشت خانواده از دكتر جواد مصطفوي و روان شناسي رابطهها از دكتر افروز جهت مطالعه پيشنهاد مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.