-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43672 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا خداوند عروسك سازي را نهي كرده است؟ آيا از نظر شرع ساختن عروسك به شكل زنان اشكال دارد؟ نگاه به موهاي عروسك و خريد و فروش و نگهداري آن چه حكمي دارد؟

يكي از مسايل مورد بحث در علم فقه، ساختن مجسمه و خريد و فروش و نگهداري آن است حكم شرعي موارد مذكور را مراجع عظام بدين گونه بيان فرموده اند:

ساختن عروسك جايز نيست و نمايش هاي عروسكي مانع ندارد. (1)

ساختن مجسمة حيواني ذي روح جاندار (مانندانسان و حيوان كه روح دارند) حرام است، ولي نگهداشتن آن در منزل حرام نيست، خريد و فروش مجسمه اشكال ندارد.(2)

آيت الله خوئي و آيت الله گلپايگاني، ساختن مجسمه را حرام اما خريد و فروشش را جائز

مي دانند.(3)

مجسمه سازي به فتواي برخي از مراجع اگر جنبة عقلايي داشته باشد و سبب ترويج باطل نشود نمي توان گفت به خودي خود حرام است بلكه جائز است مخصوصاً اگر در مسير خدمت به ارزش هاي اسلام و انقلاب اسلامي باشد.(4)

به فتواي رهبر معظم انقلاب ساختن مجسمة انسان يا ساير حيوانات اگر به صورت كامل نباشد اشكال ندارد. (5) و نيز ساختن مجسمه به طور كامل اگر به وسيلة دستگاه باشد، نه به دست انسان اشكال ندارد.(6)

نگاه به عروسك هايي كه به شكل زنان ساخته شده، اگر موجب تحريك شهوت نباشد، اشكالي ندارد و نگاه به موهاي آن ها نيز اشكالي ندارد. اگر موهاي عروسك را از موهاي زني گرفته باشند، اگر شناخته شده نباشد، نگاه به موها بدون شهوت اشكالي ندارد.

پي نوشت ها :

(1) امام خميني، استفتائات، ج 2، ص 19.

(2) همان. ص 2.

(3) توضيح المسائل مراجع، تهيه و تنظيم سيد محمد حسن بني هاشمي خميني، ج 2، ص 213.

(4) آيت الله صانعي، مجمع المسائل، ج 1، س 970 به بعد.

(5) رسالة اجوبه الاستفتائات،س 1221.

(6) همان، س 1224؛ آيت الله تبريزي، استفتائات جديد، س 1010.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.