-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43686 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

چنانچه در عقد نامه ذكر شود كه حق انتخاب مسكن و حق طلاق با زن باشد، آيا اين حقوق كه در حالت عادي با مرد مي باشد، از مرد به طور كامل گرفته مي شود يا دادن اين حق به زن بدين معنا است كه هر دو داراي حق مي شوند؟

زن و شوهر مي توانند(1) در ضمن عقد ازدواج يا در ضمن عقد لازم ديگري شرط كنند كه انتخاب حق مسكن با زن باشد و يا زن بتواند وكالتاً از جانب شوهرش خود را مطلقه نمايد. اين شرط ها كه در ضمن عقد لازم اند، دنبالة آن، لازم هستند، (يعني مرد نمي تواند با انجام آن ها مخالف بكند).

1ـ اين شرط ها دو گونه است: گاه در ضمن عقد شرط مي كنند كه مثلاً اگر مرد معتاد بشود، زن حق داشته باشد خود را از طرف شوهر مطلّقه كند. در اين صورت اگر مرد معتاد شد، زن حق خواهد داشت كه خود را مطلقه كند اما اگر معتاد نشد، نخواهد توانست خود را مطلقه نمايد. اختيار به دست خودش مي باشد.

2ـ گاه مطلقاً شرط مي كنند، مثلاً مي گويند حقّ طلاق بر عهدة زن باشد كه هر وقت صلاح بداند، خود را از جانب شوهرش مطلقه كند. در اين صورت باز اختيار مطلقه كردن خود از طرف شوهر را دارد، ولي اختياراتي كه براي زن به واسطة شرط ضمن عقد ايجاد مي شود، به معناي سلب اختيارات مرد نيست. مرد نيز مي تواند طبق اختيارات قانوني و شرعي خود عمل نمايد و زن را طلاق دهد.

1. توضيح المسائل مراجع، ج 2، مسئلة 2539 و ذيل آن.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.