-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43691 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در تهران كمتر خانمي ديده مي شود كه بتواند حجاب خود را حفظ كند. آيا اين همه عذاب خواهند شد؟ حجاب كامل از نظر شما چگونه است؟

يكي از واجبات شرعي براي خانم ها رعايت حجاب اسلامي در مقابل نامحرم است. بر زن واجب است تمام بدن و موي خود را از نامحرم بپوشاند، ولي پوشانيدن صورت و دست ها تا مچ واجب نيست.(1) چنانچه زني خود را از نامحرم حفظ نكند و حجابش را رعايت ننمايد، گناهكار است. زن بدحجاب يا بي حجاب از لشكريان شيطان است. رسول خدا(ص) فرمود: براي شيطان لشكري بزرگتر و قوي تر و نيرومندتر از زنان (بد) و غضب نيست.(2) زني كه خود را در معرض نگاه نامحرمان قرار دهد و خويش را حفظ ننمايد، در گناه كساني كه به وسيلة نگاه به او مرتكب گناه مي شوند، نيز شريك است.

رسول خدا(ص) فرمود: زن و مردي كه از راه حرام چشم شان پر شود، خداوند چشمش را در قيامت پر از آتش مي كند.(3)

البته شايد بعضي نسبت به اين مسائل ناآگاه باشند و ارزش حجاب و ديگر دستورهاي الهي و اطاعت آن ها را ندانند، كه در چنين صورتي موظف به كسب آگاهي هستند. در تهران اگر چه برخي نسبت به مسائل اسلامي، بي اعتنا يا ناآگاه هستند، امْا بسياري هم هستند كه علي رغم مسائل و يا شايد مشكلاتي كه حفظ حجاب دارد، آن را به جان و دل پذيرفته و به آن عمل مي كنند. در ضمن اين بدان معنا نيست خانم هايي كه حجاب را رعايت مي كنند، در امور ديگر مرتكب گناه مي شوند و يا اصلاً براي آن ها عذاب نباشد.

انسان ها با توجه به اعمال و نيت ها و به همان اندازه مورد بازخواست قرار گرفته و جزا داده مي شوند.

پي نوشت ها:

1. توضيح المسائل مراجع، ج 2، مسئلة 2435.

2. ميزان الحكمه، مادة مرئه، شمارة 18653.

3. همان، مادة نظر، شمارة 20280، 202814.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.