-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4370 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چون بنده سرباز هستم و در رفت و آمد در شهر ميباشم به گناه چشم مبتلا هستم و طوري شده است كه نميتوانم جلوي خود را بگيرم. چه كار كنم كه اين عمل را ترك كنم؟ در آخر ميخواهم كه دستم را بگيريد و به عنوان راهنما كمكم كنيد. خدا خيرتان دهد.تذكر چند نكته را در زمينه مبارزه با اين گناه بر شما لازم ميدانيم:

1 - غريزه جنسي به خصوص در مقطع جواني به گونهاي است كه اگر از طريق درست اشباع يا مهار نشود، همانند شعله آتش، تمامي فضايل انساني را نابود ميكند. بنابراين توصيه اول ما به شما اين است كه در صورت امكان، مقدمات ازدواج خودتان را فراهم كنيد كه بهترين راه براي اشباع و تعديل غريزه جنسي است. به علاوه ازدواج ثمرات فراواني در رشد و شكوفايي استعدادهاي انسان دارد،اما اگر اكنون امكان

ازدواج برايتان نيست بايد با صبر و پاكدامني خودتان را حفظ نموده تا در زمان مناسب امكان ازدواج برايتان فراهم گردد.

2 - منشأ بسياري از روابط نامشروع، نگاه شهوتآميز به نامحرم است چون نگاه مقدمه لبخند و گفتگو و سپس ملاقاتهاي بعدي خواهد شد؛ سياست شيطان هم آن است كه انسان را به تدريج و گام به گام به سمت گناهان سوق دهد. بنابراين با ارادهاي مصمم و توكل به خدا در همان قدم اول دست ردّ به سينه شيطان پليد زده و از اين رو از ديدن و شنيدن صحنههاي مهيّج نظير فيلمهاي تحريكآميز (مبتذل)، موسيقيهاي مطرب و معاشرت با انسانهاي منحرف به شدت دوري نماييم كه تمامي اينها سبب تحريك غريزه جنسي خواهد بود.

3 - نكته مهم اين است: آيا غيرت فرد اجازه ميدهد كه ديگران نگاه شهوتآميز به نزديكانش - مادر، خواهر و... - داشته باشند؟ بديهي است اجازه چنين چيزي را حتي »در تصور« به ديگران نميدهيم؛ پس چرا به نواميس ديگران نگاه ميكنيم؟

بنابراين نسبت به عاقبت شوم و خطرناك اين عادت ناپسند فكر نموده و تمام كساني كه در منجلاب انحرافات اخلاقي گرفتار شدهاند، شروع انحرافشان از نگاههاي شهوتآميز بوده است. به همين دليل در دستورات عاليه اسلامي از مؤمنين خواسته شده است كه از نگاههاي از روي شهوت اجتناب نموده و با وسوسههاي شيطاني مبارزه كنند چنان كه در روايات آمده است:

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهامِ اِبْليسَ (نگاه به نامحرم تيري از تيرهاي شيطان است) (وسائل الشيعه، ج 20، ص 191)

والسلاممطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.