-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43724 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

وقتي من كتاب حجاب شهيد مطهري را خواندم، نوشته بود: اگر مقدار كمي از موي سر خانمها بيرون باشد، اشكال ندارد، ولي اين مطلب را به عموم اعلام نكردهاند، چون ممكن است زنان ـ مخصوصاً دخترها ـ سوء استفاده كنند و موهاي خود را با قصد و به مقدار زياد بيرون بگذارند. آيا آن چه در كتاب حجاب بيان شده، صحيح است و تا چه حد؟

مسألة حجاب و پوشش زنان، يكي از مسائلي است كه در قرآن كريم مطرح شده است و آيات متعددي در اين مورد وجود دارد، مانند آية 31 سورة نور و آية 59 و 60 سورة احزاب.

يـَاَيُّهَا النَّبيُّ قُل لأِ َزوَجِكَ وبَناتِكَ ونِسأِ المُؤمِنينَ يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلـَبيبِهِنَّ ذَلِكَ اَدنيَ اَن يُعرَفنَ فَلايُؤذَينَ وكانَ اللّهُ غَفورًا رَحيمـًا;(احزاب،59)، اي پيامبر به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو كه روسريهاي خويش را به خود نزديك سازند; اين كار براي اين كه شناخته شوند و مورد اذيت قرار نگيرند نزديكتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.

آن چه از كتاب شهيد مطهري نقل كردهايد، در كتاب مسألة حجاب وجود ندارد. شهيد مطهري در مورد حدود پوشش زنان به صراحت ميگويد: در اين كه پوشانيدن غير وجه و كفين بر زن واجب است از لحاظ فقه اسلام هيچ گونه ترديدي وجود ندارد. اين قسمت جزء ضروريات و مسلمات است، نه از نظر قرآن و حديث و نه از نظر فتاوا، در اين باره اختلاف و تشكيكي وجود ندارد. آن چه مورد بحث است، پوشش چهره و دستها تا مچ است.(مسألة حجاب، شهيد مطهري، ص 164، انتشارات صدرا.)

به نظر شهيد مطهري پوشاندن گردي صورت و دستها تا مچ، بر زنان واجب نيست; ولي در اين مسأله هر كس بايد طبق فتواي مجتهدي كه از او تقليد ميكند، عمل نمايد.

تنها مطلبي كه شهيد مطهري بيان كرده، اين است كه در عصر اخير صاحبان فتوا، به صراحت نگفتهاند، پوشاندن صورت و دستها تا مچ واجب نيست و گفتهاند: احوط پوشاندن آنها است. و به تعبير ايشان، صاحبان فتوا، اين حكم را كتمان كردهاند. ايشان كتمان اين حكم را نميپسندد.(همان، ص 236ـ241.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.