-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43728 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

آيا در مذهبهاي ديگر ـ غير از اسلام ـ خوانندگي زن ايراد دارد، و اين خانمهايي كه ايراني هستند و بعد از خروج از ايران، اين كار را انجام ميدهند، از دين خود خارج شده، به دين ديگري روي ميآورند يا نه، چون اين عمل را همراه با بيحجابي و بيبندوباري انجام ميدهند، كار حرامي مرتكب شدهاند؟

خوانندگي زن در دو صورت حرام است: يكي آن كه به صورت غنا بخواند و ديگر آن كه با حرامهاي ديگر همراه باشد، از قبيل آن كه همراه خواندن او، آلات لهو و لعب و دايره و مانند آن به كار رود و يا صداي او به گوش نامحرم برسد و يا به خاطر مسائل جانبي ديگر، مانند مضمونِ شعر يا مطلبي كه ميخواند، سبب تهييج و مفسده شود.( ر.ك: جامعالمسائل، حضرت آيةالله فاضل لنكراني، ص 252، ج 1، نشر چاپ مهر. )

خداوند در قرآن كريم به زنان با ايمان دستور ميدهد كه به هنگام سخن گفتن، پاكي را رعايت كنند و چنان سخن نگويند كه سبب انحراف مردان شوند: فَلاَتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِي مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاًمَّعْرُوفًا ;(احزاب،32) بنابراين، بهگونهاي هوسانگيز سخن نگوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند و سخن شايسته بگوييد.

و روشن است كه يكي از عوامل مهم در خوانندگي زنان و نشر نوارهاي آنان، جلب لذتهاي مردان و در نتيجه انحراف آنان است، ولي در هر صورت، انسان با گناهِ تنها از دين خارج نميشود و زنان خواننده نيز هر چند هرزه و فاسد باشند ـ اگر مسلمان باشند ـ از اسلام خارج نشدهاند و ميتوانند با توبه و كنارهگيري از گناه، زمينة عفو و بخشش الهي را براي خود فراهم كنند; البته بايد توجه داشت كه اين فقط در صورتي است كه از نظر عملي بيپروا باشند و گناه كنند، ولي از نظر اعتقادي، به حجاب و مانند اينها ايمان داشته باشند; و گرنه اگر كسي گناهي انجام دهد و به همراه آن ضروري دين را نيز انكار كند، به يقين از اسلام خارج شده و مرتد است; مانند آن كه كسي منكر حجابِ زن در اسلام شود كه در اين صورت، سبب كفر و ارتداد فرد خواهد شد.( ر.ك: مستند العروة الوثقي، كتاب الخمس، سيدابوالقاسم خوئي، ص 9، نشر لطفي. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.