-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43776 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

چه روشهايي را ميتوان به كار برد تا در زندگي يك همسر و مادر نمونه بود؟براي تحقق يك زندگي نمونه بايد ابتدا ديدگاه خود را نسبت به كانون خانواده با ديدگاه ديني منطبق سازيم، اسلام خانواده را مبتني بر محبت ميداند كه و جعل بينكم مودة و رحمة كه منظور ان است كه خداوند بطور جبري و بدون وجود اسباب اختياري چنين محبتي را ميان دو همسر ايجاد ميكند، بلكه منظور اين است كه وقتي زن و مرد عقد همسري بستند به تدريج عواطف خاص نسبت به يكديگر در آنها بوجود آمده و رشد ميكند. در اينجا زن و مرد حقيقت و تأثير خود را بايد بازيابند و بدانند كه چه تأثيري در دوام و استحكام و رشد خانواده دارند. دكتر قائمي در اين رابطه گويند: زن مسئول گرمي كانون خانواده و ايجاد زمينه براي فراغ و آسايش شوهر است، او وظيفه دارد كانون را به صورتي گرم و دلخواه درآورد، با جالب و جاذب كردن آن محيط را براي زندگي مساعد سازد، بهشت كردن كانون نياز ي چندان به مال و ثروت ندارد كه مهر و محبت بهترين عامل زينت براي خانواده است، اصل بر اين است كه به همسر محبت كنيد، در برابر ناسازگاريهايش خود ر ا نبازد، رفتار خود را بر اساس مشروع شوهر تطابق دهيد ـ همسر شما نياز به آرامش روحي دارد، نيازمند به محرم راز است ... سپس حقوق شوهر را نيز شناخته و آنها را ادا كند (البته حقوق طرفيني است ولي متناسب با سئوال به حقوق مرد اشاره ميشود) كه اين حقوق در كتب مختلف اشاره نشده است. و اما نسبت به فرزندان ضمن اينكه عاطفه و محبت زمينه را براي هر تربيتي مهيا و آماده ميكند بايد خود ر ا آماده تربيت فرزندان نمايد. دكتر قائمي مينويسد: زن پس از ازدواج در اندك مدتي مادر ميشود و او با سازندگيهايي در خود بايد بكوشد كه مادري الگو و نتمام عيار باشد، فرزندان را در دامن پر مهر و محبت خود بپروراند و براي آنها عاشقانه مربي باشد. زن آگاه مسلمان ميداند كه بيش از شوهر در ساختن يا وران كردن بناي اخلاقي كودك مؤثر است. سعادتها و شقاوتها تا حدود زيادي به مادران مربوط است ... زن مسلمان در نقش مادري شيوه فداكاري را از ياد نميبرد. او از زمان حمل با انديشههاي صحيح سعي ميكند خود را چون سربازي صائم و قائم و مجاهد درآورد و پس از تولد فرزند با نگهداري و صيانت در دامن و دل خود را كانون پرورش جسمي و اخلاقي كودك كند.

در اين رابطه به كتابهاي آيين همسرداري استاد ابراهيم اميني و تربيت فرزند؛ استاد مظاهري مراجعه كنيد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.