-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43777 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

با توجه به فلسفة حجاب (توجه و جلوگيري از فساد در جامعه و پاكيزهكردن جامعه) چگونه ميتوان تفاسير حجاب را كه در اين باره آمده جمع كرد (پوشش نداشتن زينت ظاهري يا همان صورت و كفين و زينتهايي همچون سرمه و انگشتر و ...) توجه شود به كتاب حجاب شهيد مطهري.در بحث حجاب همانطور كه اشاره فرموديد: گاه اختلافاتي در برداشت از آيات و روايات ديده ميشود كه استاد شهيد مطهري در صفحة 137 همان كتاب فرمودهاند اين مطلب را توضيح ميدهم كه ما اين مسأله را از نظر خودمان بيان ميكنيم و استنباط خودمان را ذكر مينمائيم ... بنابراين آنچه جمع بين آيات و روايات و نظرات مختلف براي هر مكلفي است، نظر مجتهد او است.و ما در اينجا چند مورد از نظرات فقهاء را ذكرميكنيم در رابطه با صورت وكفين و...:

حضرت امام خميني (وقتي سؤال شده: اگر زن با خود زينت داشته باشد مانند حلقة ازدواج يا انگشتري در دست يا چهرة خود را آراسته باشد آيا واجب است وجه و كفين را بپوشاند؟ ميفرمايند: پوشاندن از نامحرم در فرض مذكور واجب است و يا در سؤال ديگري پاسخ دادهاند: هرچه در نظر عرف مردم زينت محسوب ميشود، اظهار آن در برابر نامحرم جايز نيست و نيز اين فتوا از بسياري ديگر از فقهاء هم رسيده است، البته اختلافي اندك در برخي از مصاديق آن بين فقهاء ميباشد كه شما به تناسب اينكه از چه كسي تقليد مينماييد به فتواي ايشان مراجعه خواهيد كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.