-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43786 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:28

چرا در رابطه زن و شوهر تمام امتيازات به مرد داده شده؟ چرا تمام حق تصميم گيري ها با مرد است؟

در نظام آفرينش امتيازها بر اساس تقوي و تقرب به حضرت حقتعالي مي باشد بنابراين ممكن است زني بر مردي بالعكس فضيلت و برتري داشته باشد و جنس مرد و زن در اسلام نه نشانه برتري و ارزش و نه علامت ضد ارزش است بنابراين آنچه مرد در زندگي و كانون خانوادگي در اسلام به او واگذار گرديده مسئوليت و خدمتگذاري به اعضاي خانواده است در قالب مسئوليت و مديريت زندگي و حمايت و تأمين نيازمنديهاي خانوادگي بر اساس آمادگي بيشتر جسماني وخطرپذير بيشتر مرد مي باشد و تنها تصميم گيري در راستاي هدايت و تدبير زندگي در قلمرو اختيارات مرد نهاد شده است . براي موفقيت در تدبير چنانكه همه مديريتهاي اجتماعي همراه با فرمانروائي و صدور فرمان است. بنابراين :

1- 1- همه امتيازات به مردها واگذار نگرديده.

2- 2-آنچه به مرد واگذار گرديده در چهارچوبه منزل مسئوليت و تأمين نيازهاي زندگيست نه امتياز و برتري.

3- 3-تنها تصميم گيريها مؤثر در تدبير و هدايت كانون خانواده حق مرد است از آن جهت كه مدير است و فرمانروائي لازمه مديريت است نه تمام حق تصميم گيري با مرد باشد.

استاد آية ا... جوادي آملي در اين باره فرموده اند:

بايد توجه نمود كه اگر زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به عنوان دو صنف مطرح است ، هرگز مرد قوام و قيم زن نيست و زن هم در تحت قيموميت مرد نيست بلكه قيمومت مربوط به موردي است كه زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد. قوام بودن در اين مقام نيز نشانه كمال و تقرب الي الله نيست همچنانكه در وزارت خانه ها ، مجامع و جامعه ها ، افرادي هستند كه قوام ديگري يعني مدير ، مسئول و رئيس و مانند آن هستند اما اين مديريت ، فخر معنوي نيست بلكه يك مسئوليت اجرايي است و ممكن است كه كسي كه رياست آن مؤسسه را بر عهده ندارد خالصانه تر از قيم كار بكند و پيش خدا مقرب تر باشد. قوام بودن مربوط به مديريت اجرايي است زيرا كه قران مي فرمايد: الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا مناموالهم.

در نتيجه اولا: الرجال قوامون علي النساء مربوط به زن در مقابل شوهر است نه زن در مقابل مرد ثانيا: اين قيموميت معيار فضيلت نيست بلكه وظيفه است ثانيا قيم بودن زن و مرد در محور اصول خانواده است.(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)زن در ايينه جمال و جلال الهي ،ص391 و 392

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.