-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43787 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

علت لزوم رعايت حجاب درنماز چيست ؟

حضرت حق مي فرمايند : و ما يزال العبد يتقّرُب اِليّ باالنوافل حتي اُحِبُّهُ فاذا احَببْتُهُ كنتُ سمعهُ الذي يسمَعُ به و بَصَرهُ الذي يُبصُر به ويده التي يَبْطَشُ بها و رجله التي تمشي بها.

جهان انسان شد و انسان جهاني از اين پاكيزه تر نبود بياني

چو نيكو بنگري در اصل اين كار هم او بيننده، هم ديده است و ديدار

نبايد از نظر دور داشت كه چنين مقامي براي خواصي از بندگان خداي سبحان پيش مي آيد كه به مقام فناء از خود رسيده اند تا جائيكه اراده باطل درآنها وجود نداشته و خلاف رضاي حق ، مرتكب نمي شوند، با اين وصف اطلاع از اسرار بندگان براي اوليا عموميت نداشته و تابع اراده الهي است و در هر موردي كه خداي عالم به اقتضاي ستّاريت خود بخواهد از نظر اولياء خود نيز پوشيده ميدارد و اين معنا در روايات متعددي نسبت به دنيا و آخرت تصريح شده است. از جمله ماجراي حضرت موسي و طلب باران كه ماجراي مشهوري است ازبنده گنهكاري كه خداوند به سبب حضور او در جمع دعا كنندگان دعاي پيامبر خود را متوقف به بيرون رفتن آن گنهكار از جمع دعاكنندگان نمود و وقتي موسي سخن خداي تعالي را بيان نمود شخص گنهكار توبه كرد و به واسطه توبه او خداوند به موسي وحي نمود كه باران خود را به خاطر حضور او از شما دريغ داشتيم و اكنون كه توبه كرده است بارانم را به خاطراو بر شما نازل مي كنم . موسي پرسيد آن چه كسي است كه چنين در نزد تو مقام يافته است ، پروردگار فرمود آنگاه كه گنهكار بود سّر او را فاش نكردم چگونه اكنون كه توبه كار شده است نام او را هويداكنم؛ و نيز روايات ديگري كه دلالت دارد به اقتضاي ستاريت پروردگار، گناه برخي از بندگان حتي از ملائكه مقرب خدا پوشيده مي ماند وكل سيئة امرت باثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ مايكون مني و كنت انت الرقيب علي من وراءهمكه عبارت كنت انت الرقيب من وراهممشمول افعالي از بندگان است كه خداوند حتي از ملائكه مقرب خود پوشيده داشته است .

واحد تحقيق وپژوهش

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.