-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43795 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا دولت نمي تواند جلوي بد حجابي را بگيرد؟مسأله بدحجابي از معضلات كنوني جامعه ماست. اين گونه رفتار ريشه درحدود نيم قرن حكومت سلسله منحوس پهلوي ونيز تبليغات غرب دارد . البته وضعيت عمومي جامعه ما ازنظر حجاب وحفظ عفت نسبت به كشورهاي ديگر اسلامي بهتر است وتا حدود زيادي مراعات وجود دارد . ولي دراثر تبليغات سنگين غرب به وسيله محصولات فرهنگي مانند فيلمها ومجلات نوعي تمايل به اينگونه رفتارها درسطوحي از جامعه مشاهده مي گردد كه بايد از دو طريق به اصلاح آن اقدام كرد :

الف) كار بنيادي فرهنگي كه نتايج آن دردهه هاي بعد ظاهر گردد.

ب) كار قانوني وكنترل رفتار فيزيكي .

هر يك از اين دو مقوله بدون همراهي ديگري مفيد فايده نخواهد بود ونهايتاً منجر به شكست وتاثير وارونه خواهد شد.كه البته در زمينه هاي فوق اقدامات فراواني از سوي دولت ومسؤلين صورت گرفته است، ولي به دليل تراكم تبليغات خنثي كننده از سوي غرب، آثار آن به طور كامل بروز نكرده است. و برخورد فيزيكي و ارعاب در اينگونه موارد نه تنها كارساز نيست بلكه در بسياري موارد نتيجه عكس مي دهد و از لحاظ روانشناسي نيز روش تنبيه و مجازات آخرين حربه تربيتي مي باشد حال آنكه در طول ساليان گذشته ما براي اصلاح جامعه آنرا به عنوان اولين ابزار و وسيله بكار برديم و با آنكه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت ا...خامنه اي بر فريضه امر به معروف و نهي از منكر به صورت لساني تأكيد ورزيدند اما متوليان امر به جاي امر ونهي زباني به امر ونهي عملي و برخورد فيزيكي پرداختند و به جاي اصلاح امور به تشديد آن كمك كردند.

بنابراين بهترين راه براي كاهش ناهنجاريهاي اجتماعي و از آن جمله مسأله بدحجابي كار بنيادي فرهنگي و اصلاح و دگرگوني نگرشها و باورهاست. اصلاح ساختار اجتماعي و كاهش ناهنجاري بدحجابي نيازمند بستر سازي مناسب و كارهاي تأثير گذار فرهنگي است . لابد مي دانيد تا زمانيكه زشتي امري براي فردي آشكار نشود از آن اجتناب نخواهدكرد و اگر شخص يا اشخاصيمانع از انجام آن امر شوند وقوع آن امر صورت مخفي و غير علني پيدا كرده و در خفا گسترش مي يابد و به مررو در صحنه اجتماع بروز و نمو خواهد يافت و چون از گستردگي برخوردار گردد ممانعت و مخالفت عملي با آن به آساني ميسر نخواهد بود.

اميد است غيرت و حميت اسلامي، درافراد متدين فراموش نشود وآنان بتوانند با كار فرهنگي قدم اساسي بردارند وقانون نيز با راهكارهاي مناسب قدمي براي جلوگيري از گسترش بي بند وباري بردارد وهمگي دين خود را به خون شهيدان ادا كنيم . برادر عزيز! زندگي درجامعه اي سالم آرمان همـه بنـدگان خدا اسـت؛ ولـي مي دانيـم كـه پـاكان و تقـواپيـشگان همـواره در چه شرايـط سختـي قـرار داشـته اند ولـي در عين حال دست از مبارزه برنداشته و حتي جان خود را د راين راه داده اند . پس نبايد مأيوس شد. زندگي هدفدار ومعنادار؛ يعني، مبارزه با فساد و تباهي ها و قدم برداشتن براي اصلاح جامعه. بنابراين به جاي يأس، ازخون شهيدان پيام بگيريد وباتشكيل هسته هاي فرهنگي وگسترش آن درسطح جامعه به روشنگري بپردازيد و انتظار نتيجه فوري نيز نداشته باشيد . در اين صورت خداوند شما را ياري خواهد كرد وبه اهداف خود نايل خواهيد شد.ان تنصروا...ينصركم ويثبت اقدامكم

برگرفته از سايت پرسش وپاسخ نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهwww.nahad.net

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.