-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43799 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا مسئولين مانع از روابط بعضاً نامشروع واختلاطهاي آزادانه دختران و پسران در جامعه نمي شوند؟مسائل فرهنگي واجتماعي چيزي نيست كه با تهديد وارعاب وبرخوردهاي خشن بتوان آنرا ريشه كن ساخت بلكه براي توسعه فرهنگي واصلاح ساختار اجتماعي وكاهش نابهنجاريهاي اجتماعي بايستي نگرشها وباورها اصلاح ودگرگون شودوگرنه برخورد فيزيكي وارعاب نه تنها كارساز نيست بلكه در بسياري از موارد نتيجه عكس مي دهد.

در ميان روشهاي تربيتي واصلاحي آخرين روش تنبيهومجازات است وحال آنكه متأسفانه در طول ساليان گذشته ما براي اصلاح جامعه آنرا به عنوان اولين ابزار و وسيله به كار برده ايم. اصلاح جامعه وروابط حاكم برآن از جمله روابط دختران و پسران نيازمند بستر سازي مناسب وكارهاي تأثير گذار فرهنگي است لابد مي دانيد تا زماني كه امري براي كسي قبح وزشتي پيدا نكند از آن اجتناب نخواهد ورزيد واگر كسي يا كساني مانع از انجام آن امر بشوند وقوع آن امر صورت مخفي وغيرعلني پيدا خواهد كرد و درخفا گسترش خواهد يافت وبه مرور درصحنه اجتماع بروزونمود خواهد يافت وچون از گستردگي برخوردار گردد عملاً ممانعت و مخالفت عملي با آن ميسر نخواهد بود.

نكته ديگري كه حائز اهميت است اينكه متأسفانه همه ما عادت كرده ايم، همه چيز را از مسئولان بخواهيم.

سالهاست كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي حضرت آيت ا...العظمي خامنه اي بر فريضه بسيار مهم امر به معروف ونهي ازمنكر بصورت لساني تأكيد ورزيدند ولي متوليان بجاي امر ونهي لساني به امر ونهي عملي وبرخورد فيزيكي پرداختند وبجاي اصلاح امور، به تشديد آن كمك كردند. ما نيز همانند شما از مسئولان انتظار داريم راهكارهاي عملي وتأثير گذاري دراين امر حياتي ارائه ودنبال كنند. همة ما بايد از مسئولان در درجه اول واز يكديگر در مرحله بعدي بخواهيمبراي اصلاح اين امر تلاش كنيم .

وآخرين نكته اي كه يادآور مي شويم اين است كه برادر عزيز درشرايطي كه دشمنان با همه وجود و توان بطورهمه جانبه عليه نظام مقدس اسلامي، اقدام به تجاوز نموده اند،گسترش بخشي از ناهنجاريهاي اجتماعي و مفاسد وروابط غير مشروع از اين تجاوزات ريشه مي گيرد. لذا با توجه به آنچه ذكر شد همه ما بايد كمر همت را بربنديم وهرآنچه در توان داريم براي اصلاح امور بكار گيريم واگر هر كدام از ما كه احساس دلسوزي نسبت به نظام مي كنيم تنها يك نفر ازكساني كه احساس مي كنيم در مسير باطل وگناه قرار گرفته اصلاح كنيم كاربزرگي صورت خواهد گرفت ونيز با انتقاد سازنده وارائه راه حل به مسئولان نيز مي توانيم به اصلاح امور كمك نماييم. كلهم راع وكلهم مسوول عن رعيته مسئولان عاليرتبه فرهنگي متوليان امور جامعه نيز با درايت وتدبير وبا بهره مندي از اصول علمي وروانشناسي بايد با جديت در اين راه تلاش كنند. و ما نيز بصورت دسته جمعي و همگاني از مسئولان امر بايد تحقق اين مهم را مطالبه نماييم.توصيه مي كنيم كتاب حماسه حسيني شهيد مطهري بخش عنصر امر به معروف ونهي ازمنكر در نهضت حسيني را مطالعه بفرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.