-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43800 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درمورد لاله ولادن مي گويند 2 خردادي بودند، توضيح دهيد ودر مورد دكتر صفايي كه به آنها گفتهكه با حجاب باشيد آنها جواب رد دادند وبي حجاب بودند توضيح دهيد؟دربارة سؤالي كه مطرح كرده ايد لازم مي دانيم ابتدا توضيحاتي به عرض جنابعالي برسانيم.

اصولاً يكي از امور مضري كه در جامعه بسيار رواج دارد شايعه وشايعه پراكني است. چه بسيار چهره هاي خدومي درگذشته با شايعه وشايعه سازي از گردونه خدمت خارج شده اند وشخصيت آنان در افكار عمومي تخريب شده است. لذا يكي از مسائلي كه جوانان فهميده اي مثل شما بايد به آن توجه كنيد وبراي مقابله با آن تلاش كنيد مسأله شايعه پراكني است. قرآن كريم مي فرمايد : يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنباءٍ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين اي اهل ايمان هرگاه شخص فاسق (غيرعادلي) خبري براي شما آورد(تصديق وباور نكنيد) تا تحقيق كنيد مبادا به سخن چنين فاسق ناداني به قومي رنجي رسانيد وسخت پشيمان گرديد.1

ملاحظه مي كنيد كه قرآن كريم شايعه پراكني و سخن چيني را سخت تقبيح كرده وآنرا عملي زشت وناپسنده دانسته كه چه بسا عواقب سوئي نيز به دنبال خواهد داشت.

بنابراين توصيه ما به شما و ساير جوانان اين است كه اولاً مراقب باشيد در دام شايعه و سخن پراكني گرفتار نشويد. ثانياً برخي مسائل فاقد ارزش هستند و وقت گرانبها وانرژي جواني شما حيف است در چنان مسيرهايي مصرف شود. شما بايد نيروي جواني وفكر خلاق و جستجو گر خويش را در كسب دانش وبينش و بصيرت وخرد وابتكار واختراع و اكتشاف و پيشرفت وتعالي وتوسعه فرهنگي، اجتماعي و...نظام وكشور امام زمان عج مصرف كنيد ازامور بي ارزش و كم ارزش ومسائلي كه دانستن وندانستن آنها برفضيلت وتقوا ودانش وپيشرفت شما و جامعه تأثيري ندارد بشدت احتراز كنيد.

برخي جريانهاي سياسي مخالف نظام با سرگرم كردن اذهان پوياوخلاق جوانان قصد دارند مانع پيشرفت وتوسعه همه جانبه كشور بشوندوحال آنكه جوامع پيشرفته وداراي تكنولوژي و...بشدت از درگير شدن به اينگونه مسائل همانند شايعه پراكني، سخن چيني، غيبت،تهمت و... بشدت اجتناب مي ورزند. تصورما اين است كه دانستن وندانستن برخي مسائل فضيلت و كرامتي به انسان نميبخشد.

جريانهايي مي خواهند از حوادث پيش آمده به نفع خودشان استفاده كنند ويكديگر را متهم كنند وبا استفاده از آن اهداف خودشان را پيش ببرند. كه به نظر ما موضوع مطرح شده در مورد آن دو دختر جوان كه با هزاران سختي و مشققت حدود سه دهه زندگي طاقت فرسايي را پشت سرگذاشته اند يكي از آن مسائل است.

اميدواريم خداي بزرگ به ما توفيق كسب دانش وبصيرت و بينش وتقواي الهي مرحمت نمايد.سوره حجرات/6

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.