-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43826 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا همة محدوديت ها براي زنان و دختران است؟1.اصولاً بسياري از محدوديتهايي كه بر زنان و دختران اعمال مي شود دستور ديني نيست، وبه آداب و سنن و خرافات غلط مربوط است، مثل جلوگيري ازتحصيلزنانوياحق شغل ودرآمدكه البته دردين برايآن استثنائاتي ذكرشده، ولي اصل اين حقها براي اومورد تأييد دين است.

2. اگر ما با جامعيّت بيشتري به قضيه بنگريم، مي بينيم در محدودة دين چيزي كه شما فرموديد وجود ندارد، براي بررسي بيشتر، مطلب را به دو بخش تقسيم مي كنم : الف : درون اسلامب : بيرون از اسلام

الف : اگر بطور مثال براي زن واجب است كه سرخودش را بپوشاند، براي مرد هم واجب است معاش اهل بيت خود را تأمين كند، به عبارت ديگر، هر يك از زن و مرد تا آنجا كه از جهت تكوين و خلقت مشابه هم هستند، داراي حقوق يكسان هستند، اما در مواردي كه داراي تفاوت جسمي و روحي هستند ـ و اين مسأله واضح بوده، نياز به اثبات ندارد ـ هر يك از زن و مرد به تناسب استعدادها و تواناييهايي كه دارند، تكاليف و تعهدات خاصي متوجهشان مي شود(1) كه ما به هنگام طرح سؤالي نظير سؤال شما، اگر فقط به تكليفي كه به عهدة خودمان گذاشته شده نگاه كنيم، طبعاً احساس مي كنيم به ما ظلم شده است، اما اگر با جامعيّت بنگريم، متوجه مي شويم ديگر انسانها نيز از زن و مرد، به نسبت تكليفي كه دين به عهدة او گذاشته حقي هم دارد و بالعكس. مثلاً اگر زن موظف است از مرد تمكين كند، مرد هم موظف است فقط در چهارچوبدين از او چيزي بخواهد و موظف است سالانه لباس بهاره و پاييزة او را تأمين كند. و اگر مثلاً دختر در خانه پدرش، خدمتكار داشته، شوهرش هم بايد براي او خدمتكار بگيرد، پس حقوق متقابل است نه يكطرفه.

ب : باز اگر با جامعيّت بيشتري بنگريم و وضعيت زن را در اسلام و ساير مكاتب مشاهده كنيم، مي بينيم چون اسلام كاملترين دين است، بيشترين حقوق را براي زنان به نسبت ساير اديان و مكاتب قايل شده، مثلاً در رأي گيري براي تعيين خلافت در 1400 سال پيش، زنان حضور داشتند، اما تا چند دهه قبل در همين فرانسه و بسياري ديگر كشورهاي غربي زن حق رأي نداشت.

3. در تعريف محدوديت، بايد هم به جسم توجه كنيم و هم به روح؛ آنچه كه غربيان آزادي مي نامند،فقط آزادي جسم است، در نتيجه ولنگاري يا به تعبير بهتر، بردگي زن است.(2) برهنه كردن او و تبديل به كالايي شهواني، نتيجه تفكر غربي است. اما آنچه اسلام مي گويد براي مصونيت است اگر شما نمي گذاريد فرزندتانسم بخورد، بظاهر او را محدود كرديد، اما در واقع مصونيّت داده ايد.

منابع و مآخذ :

1. فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(، ص228

2. توسعه و مباني تمدن غرب، شهيد سيد مرتضي آويني، ص20مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.